Ministerul Turismului: „Cetățenii României nu își vor pierde vacanțele sau banii plătiți pe vacanțe pentru 2018”

Ministerul Turismului anunță, vineri, că răspunde campaniei de dezinformare a populației României, lansată în mass-media.

„Nu există pericolul ca cetățenii României să își piardă vacanțele sau banii plătiți pe vacanțe pentru 2018! Acuzațiile aduse în spațiul public sunt nefondate și false. Fondul de garantare vine în sprijinul consumatorului, nu în detrimentul lui. Fondul de garantare a fost conceput tocmai pentru a elimina pericolele de pe piața turistului, pentru a nu mai exista falimente răsunătoare care lasă românii fără vacanțele plătite. Cei care au lansat informațiile false în spațiul public nici măcar nu au citit proiectul de modificare legislativă, iar acest lucru se poate observa la o simplă lectură a documentelor”, precizează ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre.

Potrivit anunțului ministerului Turismului, anul acesta au fost inițiate demersurile legale necesare pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, pentru a se conforma solicitărilor Comisiei Europene, care a deschis o investigație în dosarul EU pilot 7052/14/JUST privind transpunerea inadecvată a articolului 7 al Directivei 90/314/CEE. Termenul de remediere a deficiențelor constatate de Comisia Europeană este 31.12.2017.

În data de 31 august 2017, a fost adoptată Ordonanța Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Noua reglementare prevede o protecție sporită a drepturilor consumatorilor în sensul garantării tuturor sumelor plătite de aceștia pentru achiziționarea de pachete turistice în avans.

După adoptarea actului normativ, s-a inițiat procedura de abrogare a Ordinului Ministrului Turismului nr.235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, în conformitate cu solicitările Comisiei Europene.

La momentul consultărilor pe textul proiectului de ordin comun al Ministerului Turismului și al Autorității de Supraveghere Financiară, ce urma a fi elaborat conform prevederilor art. II (1) din OG nr.26/2017 și care prevedea stabilirea noilor plafoane de asigurare, reprezentanții firmelor de asigurare care activează pe teritoriul României și-au exprimat reticența în a furniza pe piața asigurărilor un produs care să acopere în integralitate riscul rambursării tuturor sumelor plătite de consumatori pentru pachetele de servicii turistice. În aceste condiții, Ministerul Turismului a realizat existența unui risc de afectare a drepturilor operatorilor economici care activează în domeniul turismului, în sensul blocării activității acestora prin obligarea încheierii unor contracte de asigurare pentru care nu există ofertă reală în piața asigurărilor. Potrivit legislației în domeniul asigurărilor, firmele de asigurare nu pot fi obligate de autoritățile unui stat să furnizeze un produs pe care nu doresc să îl furnizeze sau îl consideră neprofitabil.

Ca urmare a faptelor prezentate mai sus, Ministerul Turismului a revizuit conținutul Ordonanței Guvernului nr.26/2017, prin amendare, în cadrul procedurii parlamentare de adoptare a proiectului legii de aprobare a respectivului act normativ (PL-x nr. 356/2017), astfel încât drepturile consumatorilor să fie pe deplin garantate, în conformitate cu prevederile art.7 al Directivei 90/314/CEE.

Modificările  aduse OG nr.26/2017 prevăd înființarea unui Fond de garantare a pachetelor turistice, administrat de Ministerul Finanțelor Publice, care va rambursa consumatorilor toate sumele plătite pentru achiziționarea de pachete turistice și care nu beneficiază de serviciile contractate ca urmare a falimentului agențiilor de turism care le-au comercializat. Fondul va suporta și toate cheltuielile de repatriere a turiștilor care au rămas sinistrați pe spații externe, ca urmare a imposibilității de executare a pachetului turistic achiziționat.

Ulterior adoptării proiectului de lege de aprobare a ordonanței mai sus menționate, va fi emis un act normativ care va reglementa atât modalitatea, cât și procedurile de aplicare și funcționare a instrumentului de garantare, la nivel de hotărâre de guvern.

CITEȘTE ȘI:

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, prezent la simpozionul „Turismul de litoral – sezonul 2017”, din Mamaia

Referitor la petiția on-line lansată de reprezentanți ai operatorilor din turism, ministerul Turismului face următoarele precizări:

  1. Clarificarea notiunilor de “agentie de turism organizatoare” si “agentie de turism intermediară”: prin OG nr.26/2017 se stabilesc reguli clare privind răspunderea agențiilor de turism care sunt de doua tipuri – organizatoare (foștii touroperatori) și intermediare (fostele detailiste).

PRECIZARE

Terminologia cea nouă a fost preluată din textul Directivei (UE) 2302/2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Începând cu acest moment, întreaga răspundere pentru executarea pachetelor turistice revine strict organizatorului care a conceput pachetul turistic. Agenția intermediară (fostă detailistă) va vinde în numele și pe seama organizatorului, fără a fi răspunzătoare de rezervările și plata sumelor către hotelul unde va fi găzduit turistul. Agenția intermediară va fi răspunzătoare de plata sumelor încasate de la turist și transferul acestora către organizator, conform contractului comercial încheiat între cele două agenții.

  1. „Clarificarea “cuantumului si metodelor de calcul” pentru garanția de participare la Fond (care vor fi criteriile, baza de calcul etc.) precum și explicitarea sintagmei “și/sau” din definiția garanției de participare: “suma constituită de către un participant la Fond, prin virament bancar și/sau prin scrisoare de garanție bancară”.

PRECIZARE

Referitor la acest punct al petiției menționăm că atât cuantumul, cât și metodele de calcul vor fi stabilite printr-o hotărâre de guvern (aflată în prezent în stadiu de proiect), care va fi supusă dezbaterii publice și avizată și de alte ministere, inclusiv Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. S-a optat și pentru scrisoare de garanție bancară pentru a nu pune o presiune asupra operatorilor din turism, în sensul blocării lichidităților în cotizațiile la fond. Astfel, contribuția datorată fondului va putea fi plătită în numerar sau prin prezentarea unei scrisori de garanție bancară cesionată în favoarea Fondului.

  1. „Criteriile de calcul au condus la stabilirea pragului minim de 2.000 euro al contributiei initiale la Fond”.

PRECIZARE

Suma de 2000 de euro a fost stabilită ca urmare a analizei prețurilor practicate de companiile de asigurări în cazul agențiilor de turism nou înființate care doresc să realizeze activitate de organizare. Această sumă va fi solicitată operatorilor nou-înființați, care nu au un istoric în piață și nu pot prezenta analize privind volumul vânzărilor. Cuantumul contribuției la Fond va fi reactualizat după primele 3 luni de funcționare, când agenția de turism organizatoare va putea prezenta cifre privind valoarea pachetelor turistice comercializate în piață.

  1. „Referitor la contribuția trimestrială (pct. 10 din același articol ca mai sus): care este procentul de contribuție anuală și pe ce criterii se stabilește acesta? Dacă această contribuție trimestrială este nerambursabilă, ce se întâmplă în situația în care un consumator achită serviciile în avans, dar ulterior se răzgândește, iar contractul încheiat permite agenției returnarea banilor către consumator? Consumatorul își va recupera integral suma achitată sau i se va opri suma reprezentând contribuția trimestrială virată Fondului de către agenția organizatoare?”

PRECIZARE

Referitor la acest punct, menționăm că hotărârea de guvern, aflată în stadiu de proiect, va stabili acest cuantum al contribuției anuale care va fi distribuită pe 4 trimestre, tocmai pentru a nu crea presiune asupra operatorilor. În cazul în care sumele plătite în avans se vor returna turistului care renunță la pachet, vor fi operate compensări cu contribuția datorată Fondului în trimestrul următor, prin scăderea valorii pachetelor de servicii turistice returnate.

  1. „Dorim să se clarifice cum (pe ce criterii) se stabilește nivelul comisionului de gestiune, între ce limite poate fi acest procent, de ce factori depinde valoarea lui.”

PRECIZARE

Comisionul de gestiune nu este o contribuție plătită separat de agențiile de turism, ci reprezintă suma datorată FNGCIMM pentru serviciile de administrare a Fondului, care va fi retrasă din sumele acumulate ca urmare a achitării contribuțiilor organizatorilor. Cuantumul va fi stabilit, procentual, prin hotărâre de guvern.

  1. „Referitor la punctul 13 din același articol ca mai sus, dorim clarificarea sintagmei: “o alta sursă de garantare”. Există și alte surse de garantare? Dacă da, care?”

PRECIZARE

Alte surse de garantare se referă la garantarea biletelor de avion, tip IATA, precum și la alte instrumente de garantare oferite de entitățile bancare ca servicii asociate unor carduri bancare (ex. turiștii care plătesc cu cardul Mastercard au o asigurare gratuită în cazul în care nu beneficiază de serviciile achiziționate). În cazul în care turistul ar fi despăgubit de două ori pentru același pachet, nu ar fi corect.

  1. „Referitor la punctul 15 din același articol precizat mai sus, rugăm să se precizeze condițiile de acordare a licenței de organizare și obligațiile participanților la Fond.”

PRECIZARE

Condițiile de licențiere nu vor fi schimbate. În loc de polița de asigurare, agenția va depune la dosar certificatul privind aderarea la Fond.

  1. „Rugăm explicitarea modului în care consumatorii beneficiază de garanția la Fond în cazul insolvenței. Există reguli, sume minime-maxime de despăgubire etc.? În situația în care intervine evenimentul asigurat și în Fond nu există suficienți bani pentru a despăgubi toți consumatorii păgubiți, prin ce mijloace se plătește diferența? Cine își asuma responsabilitatea? Dacă Fondul rămâne fără bani în urma acordării unor despăgubiri, cum se recompune acesta?”

PRECIZARE

Modul de despăgubire va fi stabilit prin hotărârea de guvern, similar cu procedura de despăgubire a creditorilor în cazul procedurilor de insolvență. Se analizează posibilitatea instituirii unui plafon de maxim 100.000 euro/turist, pentru a se evita eventuale fraude. Fondul are posibilitatea de a se împrumuta sau capitaliza prin diverse instrumente financiare specifice, fapt pentru care nu există riscul de a rămâne fără lichidități.

În aceste condiții, propunerea înaintată de Ministerul Turismului răspunde în mod echilibrat atât nevoii de garantare a drepturilor consumatorilor, cât și necesității de dezvoltare și reglementare a pieței serviciilor de turism, afectată în ultimii 20 de ani de diverse cazuri de fraudare a intereselor turiștilor.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *