Mihai Lupu (CJC), la momentul bilanțului pe anul 2021

Consiliul Județean Constanța a anunțat marți un bilanț al activității pe anul trecut. Potrivit CJC, în anul 2021, la Consiliul Județean Constanța au fost înregistrate o serie de rezultate importante cu privire la proiectele investiționale județene. În acest sens:

 • a semnat contractul de finanțare cu fonduri europene de realizare a documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii unor proiecte strategice pentru obiective precum Ansamblul Rupestru Murfatlar (estimare totală investiție: 15 milioane de euro) și modernizarea a 35 km de drum județean între localitățile Tariverde – Crucea (estimare totală investiție: 25 milioane de euro);
 • a contractat proiecte în valoare de peste 13 milioane de euro pentru consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare Covid-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Prin aceste proiecte au fost achiziționate echipamente și aparatură de specialitate, materiale și echipamente de protecție și materiale sanitare de igienizare și dezinfecție  precum și aparatură de specialitate (radio – imagistică). Suplimentar, în cadrul aceleiași surse de finanțare au mai fost depuse alte cinci proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros”,  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” și Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” (aflate în prezent în proces de evaluare);
 • a semnat contractul de finanțare cu fonduri europene în scopul creșterii capacității transparenței, eticii și integrității la nivelul județului Constanța. Proiectul în valoare de 82.000 euro este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă;
 • au fost pregătite teme de proiectare și note conceptuale, proceduri de achiziție publică și semnate contracte de prestări servicii pentru realizarea de documentații tehnico-economice pentru obiective precum: un nou Acvariu (concept unic pentru România, estimat la o valoare totală de 15 milioane de euro), Teatru de copii (estimat la peste 6 milioane de euro) și trei centre de educație incluzivă (estimare cumulativă de peste 4,5 milioane de euro);
 • au fost finalizate temele de proiectare și notele conceptuale pentru trei investiții majore în infrastructura de sănătate, respectiv: construirea unui corp nou – Urgențe / Traumatologie (peste 37 milioane de euro), a unui Institut de Cercetare în Nutriție și Sănătate (peste 13 milioane de euro) și a unui Spital nou ”Sănătatea mamei și copilului” (peste 58 milioane de euro) și, în paralel, împreună cu Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa a fost demarată actualizarea documentației tehnico-economice pentru construirea unui nou spital de pneumoftiziologie (aproximativ 10 milioane de euro);
 • au fost asumate colaborări de prestigiu cu institute ale Academiei Române sau ale Ministerului Culturii (Institutul Național al Patrimoniului, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Centrul de Studii si Cercetări de Biodiversitate Agrosilvica „Acad. David Davidescu”), cu scopul protejării siturilor arheologice din județul Constanța și al sprijinirii unor proiecte de dezvoltare durabilă, bioeconomie și conservare a biodiversității;
 • în prezent, se lucrează intens la pregătirea unor propuneri de proiecte ce vizează reabilitarea infrastructurii județene:
 • patrimoniu cultural: Cetatea Histria (10 milioane de euro), Cetatea Tropaeum Traiani (10 milioane de euro);
 • infrastructură rutieră: DJ391 Mangalia – Negru Vodă (30 milioane de euro), semnalizare rutieră și refugii pe rutele turistice (1,5 milioane de euro);
 • construcții civile: Biblioteca Județeană I.N. Roman (5 milioane de euro), bloc L4 (2 milioane de euro), Teatrul de Vară Soveja (6,3 milioane de euro), parc industrial (10 milioane de euro), tabără creație sat Lipnița (1,5 milioane de euro), adăpost județean de animale (1,5 milioane de euro);
 • infrastructură de sănătate: extindere spațiu de lucru al Serviciului Clinic de Anatomie Patologică (5 milioane de euro), secție exterioară a SCJU – Secție Dermatovenerologie (5 milioane de euro);
 • biodiversitate: reamenajare zonă lacustră și dendrologică la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii (4 milioane de euro);
 • eficiență energetică: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice (800.000 euro), secție Psihiatrie (2,8 milioane de euro), Secție Agigea TBC – Osteoarticular (3,8 milioane de euro), clădiri din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța (3,5 milioane de euro), Complex Muzeal Adamclisi (2,4 milioane de euro), două clădiri ale DGASPC Constanța (2,5 milioane de euro).

Totodată, se pregătesc viitoarele proiecte transfrontaliere care să vizeze în special dotarea infrastructurii de sănătate (oftalmologie, neurologie, ATI etc.), a situațiilor  de urgență, a infrastructurii muzeale etc.

Proiecte care se află în diferite faze implementare:

 • ”Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Constanța, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă în valoare de 2.333.000 lei;
 • „Restaurarea, conservarea, amenajarea si valorificarea cultural-turistica a Cetatii Carsium (Harsova)”, proiect finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 10.570.361,98 lei;
 • „Salvarea si punerea in valoare a Mormântului Pictat Hypogeu, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 6.419.336,47 lei;
 • „Restaurarea, conservarea, amenajarea si punerea in valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, proiect finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 14.362.838,12 lei;
 • „Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 19.521.820,91 lei;

De asemenea, în cursul anului 2021 au fost demarate lucrările de modernizare și reabilitare pentru:

 • DJ223: 38,777 km –  tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin în cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ223, tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 155.313.445 lei;
 • DJ 226 A: 13,918 Km (Cetatea Histria – DN22 / Tariverde) în cadrul proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria – DN22 / Tariverde”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 27.623.187,74 lei;
 • DJ 226: 40,258 km – tronsonul Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu în cadrul proiectului ”Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 107.282.416,77 lei.

Totodată au continuat lucrările de execuție în cadrul proiectului ”Extindere Delfinariu”, proiect derulat în cadrul Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 558 din 4 august 2017 în valoare de 22.184.476,40 lei.

În anul 2021 au fost finalizate proiectele:

 • TREASURE – „Patrimoniul Cultural Comun – Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului in Bazinul Marii Negre”, proiect finanțat în cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 în valoare de 939.544 euro;
 • ALERT – „Monitorizarea si protejarea in comun a mediului înconjurator în Bazinul Marii Negre”, proiect finanțat în cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020 în valoare de 723.472,24 euro.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *