Spread the love

Culorile drapelului național roșu, galben, albastru (cu albastru la catarg, dispunere verticală și raport lățime / lungime de 2/3) datează din 26 iunie 1848, odată cu revoluțiile burghezo – democratice din Țările Române, prilej cu care „tricolorul” a fost adoptat ca „simbol al națiunii române”, fiind considerat de revoluționarii de la 1848 drept „stindard al libertății” și „steagul național al tuturor românilor”! Distribuția egală a culorilor pe drapelul național semnifică ideea de egalitate, poziționarea culorilor este pusă în legătură cu conceptul de verticalitate, iar alegerea unui număr de trei culori are o semantică heraldică legată de ideea de perfecțiune și desăvârșire, coexistenta celor trei elemente fiind, de altfel, relativ frecvent întâlnită pe plan internațional (de exemplu, există o preferință „tricoloră”, precum și dispunerea pe verticală a culorilor și în cazul drapelelor altor state europene, precum Franța, Italia, Belgia). De remarcat că, de-a lungul timpului, au existat unele „variațiuni”, în ceea ce privește dispunerea, intensitatea și saturarea cromatică a steagului național, cu precizarea că actuala poziționare și configurație a culorilor s-au păstrat neschimbate,  începând cu 1866. Și aceasta pentru că, însemnele heraldice ale stemei de stat a României – „scutul mare, pe albastru” și „acvila de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan – prezintă o relevanță, precum și o încărcătură emoțională si spirituală cu totul deosebite, cu referire directă, în primul rând, la afirmarea clară și incontestabilă a atributelor de suveranitate și independență națională ale statului și națiunii române.

„Importanța Zilei Drapelului Național depășește cu mult pe cea a unei simple date aniversare. Vorbim despre un simbol incontestabil si esențial al identității și ființei naționale, indisolubil legat de istoria si devenirea istorică multi-milenară a poporului român, chiar dacă drapelul de stat, ca atare, apare în istoria mult mai recentă a națiunii noastre. La acest moment aniversar, toate autoritățile și instituțiile publice, la nivel central și local, au responsabilitatea și, în același timp, obligația de onoare de a afișa și cinsti în mod special drapelul național, prin organizarea unor manifestări culturale, artistice și științifice, care să evidențieze importanța istorică deosebită a acestui moment, inclusiv prin ceremonii și parade militare, în cazul unor instituții, precum Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne. În același timp, ceremonii simbolice de marcare a evenimentului pot fi organizate la sediile tuturor Misiunilor diplomatice și consulare ale statului român de peste hotare, inclusiv în cazul Misiunilor permanente pe lângă instituțiile și organizațiile internaționale. Români, să fim mândri de tricolorul românesc și să cinstim cum se cuvine Ziua Drapelului Național!”, a transmis, vineri, senatorul social-democrat constănțean, Ștefan Mihu.

La 26 iunie, sărbătorim Ziua Drapelului Național, eveniment instituit prin Legea nr. 96 / 1998. În 1834, domnitorul Țării Românești, Alexandru D. Ghica Vodă, a obținut de la otomani învoirea „de a pune steag românesc corăbiilor negustorești și oștirii” și, astfel, steagul destinat corăbiilor avea două culori (galben și roșu), cel atribuit armatei era compus din trei (roșu, galben și albastru) și un vultur la mijloc. Acesta este socotit drept începutul adoptării tricolorului pe pământ românesc. Tricolorul românesc era cunoscut încă din deceniul 4 al secolului al XIX-lea drept simbol național cu cel puțin un deceniu înainte de oficializarea sa. În timpul revolutiei de la 1848, tricolorul a fost adoptat ca simbol al națiunii în prima zi a victoriei din „primăvara popoarelor”, când a avut loc abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu, instaurarea Guvernului provizoriu de la București și promulgarea decretului nr. 1 de instituire a drapelului național.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *