Spread the love

Rar găsim un domeniu care să meargă bine în România sau care nu are „inflație” de probleme. Este și cazul industriei de apărare, unde producătorii din industria de profil nu pot efectua investiții și retehnologizări, fiind „cocoșați” de datorii. Astfel a apărut proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Mai exact, este vorba despre o schimbare a abordării privind gestiunea banilor.

Proiectul de lege a fost înregistrat luni la Camera Deputaților, forul decizional.

În 2015 și 2016, s-a prevăzut realizarea de investiții cu fonduri alocate de la bugetul de stat pentru operatorii economici din industria națională de apărare, la care statul este acționar integral sau majoritar, în domenii de importanță strategică, precum: pulberi și explozivi, muniții și armament de infanterie, blindate și sisteme de artilerie, aerospațial și rachete, sisteme de comandă și control, cercetare – dezvoltare și inovare, mentenanță pentru tehnica de apărare și securitate.

Statul este conștient de „posibilitățile limitate în a susține programele investiționale necesare retehnologizării capacităților de producție pentru apărare” și consideră că „se impune luarea unor măsuri de reglementare prin care operatorii economici să poată utiliza cu prioritate sumele obținute din vânzarea de active pentru efectuarea de investiții”.

În prezent, acești operatori au obligația de a-și achita cu prioritate datoriile, ceea ce blochează complet orice dezvoltare în domeniu. Așadar, Guvernul propune ca „o parte din sumele obținute din valorificarea activelor să rămână la dispoziția acestora (a agenților economici – n.r.), având ca destinație cu prioritate modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție pentru apărare”.

„Actualele dotări ale capacităților de producție pentru apărare sunt uzate fizic și moral. (…) Nerealizarea de investiții în capacitățile de producție pentru apărarea creează vulnerabilități și constituie un risc cu un impact major asupra interesului esențial de securitate a României, risc care trebuie evitat luând în considerație actualul context regional geopolitic”, se arată în expunerea de motive a Executivului.

Totodată, „la elaborarea proiectului actului normativ au fost avute în vedere solicitările și recomandările patronatelor și organizațiilor sindicale din cadrul operatorilor economici care fac obiectul aplicării prevederilor proiectului”, se mai arată în expunerea premierului Sorin Grindeanu.

Consiliul legislativ a analizat pe 19 ianuarie proiectul și l-a avizat favorabil, dar cu unele observații și propuneri. Proiectul depus luni la Camera Deputaților a fost trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, unde termenul pentru depunerea amendamentelor este 23 martie, iar raportul trebuie să fie gata până pe 4 aprilie. De asemenea, va primi avize și de la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *