Spread the love

Primăria Municipiului Constanţa anunță, vineri, că organizează mai multe concursuri de angajare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, după cum urmează:

În cadrul Direcției Administraţie Publică Locală şi Compartimentul Relaţii Consililul Local şi Administraţie Locală:

Serviciul de Sprijinire şi Îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari:

– inspector clasa I, grad debutant (1 post). Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice, administrative, economice, inginereşti, cunoştinţe operare calculator- nivel bază, atestate cu diplomă sau certificat de absolvire.

Compartimentul Relaţii Consililul Local şi Administraţie Locală:

– inspector clasa I, grad debutant (1 post). Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice, administrative, cunoştinţe operare calculator-nivel bază, atestate cu diplomă sau certificat de absolvire.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.02.2018, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 21.02.2018, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun în perioada 19.01.2018 – 09.02.20187, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro

Compartimentul Intern Managerial:

– consilier clasa I, grad debutant (2 posturi). Condiţii: studii superiare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea științe juridice, economice, administrative; cunoştinţe operare calculator folosind tehnici standard de procesare – nivel bază (Word, Excel), atestate cu diplomă sau certificat de absolvire.

– consilier clasa I, grad principal (1 post). Condiţii: studii superiare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea științe juridice, economice, administrative; minim 5 ani vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice.

Serviciul Resurse Umane:

– consilier clasa I, grad debutant (1 post). Condiţii: studii superioare de licenţă în specialitatea ştiinţe juridice; cunoştinţe operare calculator – nivel bază (Word, Excel), atestate cu diplomă sau certificat de absolvire.

Concursul se va desfăşura în perioada 20-22.02.2018 la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, va consta într-o probă de testare a competențelor digitale în lipsa documentelor de operare calculator eliminatorie înainte de proba scrisă, probă scrisă și o probă de interviu. Dosarele de înscriere se depun în perioada 19.01.2018 – 07.02.2018, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.

În cadrul Direcției Tehnologia Informației și Relații Publice, astfel:

  1. Inspector clasa I, grad debutant – Serviciul Tehnologia Informației și Echipamente Informatice (4 posturi). Condiții generale: să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe inginerești, economice, tehnologia informației; cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare – nivel bază (Word, Excel) atestate cu diplomă sau certificat de absolvire.
  1. Expert clasa I, grad superior – Serviciul Tehnologia Informației și Echipamente Informatice (1 post). Condiții generale: să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea ştiinţe inginerești, economice, tehnologia informației; cunoştinţe operare calculator folosind tehnici standard de procesare – nivel mediu atestate cu diplomă sau certificat de absolvire; minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va desfăşura în perioada 21 – 23 februarie 2018 la sediul Primăriei Municipiului Constanţa și va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu, după cum urmează :

– în data de 21 februarie 2018 – proba scrisă, ora 10:00

– în data de 23 februarie 2018 –  proba de interviu, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III–a, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218. Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147,e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.

Facebook Comments

Advertisements

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *