Spread the love

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța anunță că organizează o licitație publică pentru un spațiu situat în partea vestică a Sălii Sporturilor, la intersecția străzilor bd. Tomis cu str. Sarmisegetusa – poziționat spre bd. Tomis.

Anunțul integral al DJST:

 1. Denumirea, adresa, nr. Telefon/fax, adresa de e-mail ale instituției organizatoare.

            Denumire: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța

Adresa: Str. Ion Bănescu nr.2, Loc. Constanța, Jud. Constanța, România, cod poștal 900669

Nr. Telefon: 0241.614.012; 0241.619.415; 0241.611.862

Nr. Fax: 0241.617.021

Adresa de e-mail: dsj@dsjconstanta.ro

Web: www.dsjconstanta.ro

 1. Condiții de participare:

Numărul de participanți este nelimitat. Participarea la procedura de licitație publică deschisă  este permisă persoanelor fizice sau juridice române legal constituite care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător-sindic; activitățile comerciale nu sunt suspendate și nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare reglementate prin lege;
 • Ofertantul nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la aliniatul precedent;
 • Ofertantul și-a îndeplinit la zi toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetele publice;
 • Ofertantul a achitat garanția de participare;
 • Ofertantul nu figurează cu debite restante ori curente față de D.J.S.T. Constanța.

Ofertanții care îndeplinesc condițiile de mai sus, sunt considerați eligibili.

Nu pot participa la licitație, în calitate de ofertant (inclusiv acționarii acestora), membrii comisiei de licitație și nici rudele sau afinii până la gradul III a acestor membrii.

 1. Cuantumul și forma garanției de participare: Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar (cu condiţia confirmării de bancă) sau în numerar, prin plată la Casieria Instituţiei D.J.S.T. Constanţa, până la data deschiderii ofertelor (exclusiv ziua deschiderii). Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere reprezintă cuantumul a 3 (trei) chirii lunare de la care pornește licitația, respectiv echivalentul în lei al sumei în euro, calculat la cursul BNR din ziua constituirii garanţiei.
 2. Descrierea generală a bunului imobil:
 • Spațiu Comercial în suprafață utilă de 16,21 mp. Amplasare: în partea sud-estică a Sălii Sporturilor, la intersecția străzilor bd. Tomis cu str. Sarmisegetusa – poziționat spre bd. Tomis.
 • Spațiul Comercial 221,37 mp (suprafață construită totală); din care suprafața utilă a spațiilor de închiriat 100 mp, 58 mp, respectiv 58 mp. Amplasare: în partea vestică a Sălii Sporturilor, la intersecția străzilor bd. Tomis cu str. Sarmisegetusa – poziționat spre bd. Tomis. Spațiul are destinația actuală de centru de copiere
 1. Data, ora limită și adresa depunerii ofertelor: 07.2018, ora 11.00, Str. Ion Bănescu nr.2, Loc. Constanța, Jud. Constanța, România.
 2. Data și locul deschiderii acestora: 09.07.2018, ora 12.30, Str. Ion Bănescu nr.2, Loc. Constanța, Jud. Constanța, România
 3. Modul de obținere a documentelor licitației, garanția de participare și modalități de plată a acesteia: Sediul DJST Constanța, str. Ion Bănescu nr.2, Constanța.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *