Spread the love

Tinerii vor avea o lege a lor, care va îngloba toate legile dedicate acestora. Noua lege a tineretului prevede, printre altele, obligarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, unităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate acestora să sprijine activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare şi informaţionale. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului juridic necesar asigurării elaborării, implementării şi monitorizării politicii de tineret, participării active şi incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, în domeniile de interes pentru aceştia, precum şi a cadrului juridic necesar dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor conform necesităţii şi aspiraţiilor acestora. Potrivit actului normativ adoptat, „la elaborarea politicilor din domeniul tineretului, autorităţile administraţiei publice locale la nivel de comună, convocate public, au obligaţia de a consulta forumuri de tineret“.

„Se impune o corelare a tuturor prevederilor generale în domeniul tineretului, ținând cont de faptul că tineretul reprezintă un domeniu transversal, politicile publice care se adresează tinerilor fiind elaborate de mai multe instituții, pe domenii sectoriale de intervenție. În același timp, este necesară o clarificare a principiilor caracteristicilor generale ale politicilor de tineret și ale activităților de tineret, principii și caracteristici care să ghideze decizia publică cu privire la susținerea finanțarea proiectelor, inițiativelor și serviciilor oferite tinerilor. Dată fiind evoluția domeniului tineret deși dezvoltarea societății civile tinere, este necesară completarea cadrului normativ cu privire la consultarea structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret și reglementarea unor consilii consultative pentru tineret la nivel național și local și/sau forumuri pentru tineret la nivelul comunelor. Față de actul normativ precedent, respectiv Legea tinerilor nr. 350/2006, proiectul de act normativ urmărește completarea conceptualizarea unitară a cadrului general normativ privind reglementarea activității domeniului de tineret. Plecând de la acest fapt, actualul proiect de act normativ propune inclusiv schimbarea titlului legii, din „Legea Tinerilor“ în „Legea Tineretului”, pentru a evidenția intenția de a reglementa un cadru general cuprinzător, care să aibă tânărul în centrul preocupărilor capacitatea de a-i pune la dispoziție mijloacele necesare pentru participare deplină la viața societății…Autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate cu atribuții privind activitatea de tineret vor colabora în scopul sprijinirii activității de tineret și asigurării cadrului adecvat de desfășurare a acesteia, inclusiv de a avea angajat cel puțin un responsabil de tineret, potrivit normativelor de personal cu încadrare în numărul total de posturi aprobat potrivit legii, sau de a desemna o persoană din cadrul autorității, ca responsabil de tineret. Astfel, se va realiza profesionalizarea și standardizarea activităților de tineret în cadrul administrației publice, asigurându-se că acestea pot dezvolta servicii de calitate pe termen lung și prestate pentru tineri la nivelul acestor instituții“, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege privind instituirea „Legea tineretului“.

La data intrării în vigoare a „Legii tineretului“ se abrogă Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri, Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului, Legea nr. 197/1997 privind instituirea Zilei Adolescentului, Legea nr. 351/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România.

Referitor la noua lege a tineretului, George Farauanu, președintele Federației Tinerilor din Constanța, a declarat pentru TOMIS NEWS că Federația este dezamăgită de rezultatul dezbaterii proiectului legii tineretului întrucât acesta a fost făcut pentru anumite grupuri de interese nelegitime. George Farauanu spune că dezamăgirea e legată gestionează patrimoniul UTC, „care este gestionată de către entități private care nu dau socoteală nimănui“.

„Încă din procedura de avizare, FTC a reușit eliminarea acelor elemente toxice și neconstituționale cum ar fi tentativa de a modifica indirect legea fundațiilor pentru tineret și acordarea de facilitați fiscale pentru aceste fundații care ulterior au fost adăugate în Parlament. Aceste amendamente au ca unic scop încercarea de a împiedica autoritățile publice să controleze modul în care aceste fundații gestionează patrimoniul UTC. Noi am susținut și susținem în continuare întoarcerea acestui patrimoniu în domeniul public și administrarea lui de către autoritățile locale în interesul tinerilor. De asemenea, descentralizarea în domeniului tineretului și sportului trebuia să fie stabilită prin acest proiect, ea lipsind cu desăvârșire” a declarat Cristian-George Farauanu.

Proiectul „Legii tineretului“, inițiat de Guvern, a fost adoptat de Senat, în 19 noiembrie, în calitate de prim for sesizat, iar în prezent se află la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

CITEȘTE ȘI:

Federația Tinerilor din Constanța: Concursul privind Capitala Tineretului din România – fraudat

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *