Spread the love

Dacă vrei să vezi cum funcționează birocrația în România, apucă-te de construit ceva! Dacă nu ai posibilitatea de a pune în funcțiune PCR (Pile, Cunoștințe, Relații), atunci ești pierdut… Asta pentru că îți trebuie nervi, timp și bani până să ai toate avizele necesare. Tocmai de aceea, mai mulți parlamentari ai USR au depus un proiect de lege prin care vor să modifice Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Concret, cei de la USR vor să oblige autoritățile publice locale să accepte Extrasul de Carte Funciară emis de către OCPI în format electronic. Inițiatorii spun în expunerea de motive că, potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire. În plus, documentul este solicitat de către autorități și în cazul „concesionării de terenuri, adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate cererilor în justiție și operațiunilor notariale privind circulația imobiliară, atunci când operațiunile respective au ca obiect comasarea/ dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele, împărțelii/comasării de parcele în scopul realizării de lucrări de construcții și de infrastructură, constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil“. Astfel, spun inițiatorii, numărul mediu anual al documentelor de acest tip solicitate de către cetățeni Ia nivel național se ridică Ia aproximativ 60.000.

„În multe cazuri termenul este depășit, iar primăriile au o practică neunitară în ceea ce privește conținutul dosarului pe care îl solicită în acest scop. În plus, în contextul progresului înregistrat de către Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară prin emiterea Extraselor de Carte Funciară printr-o procedură exclusiv ordine, nu toate primăriile acceptă acest document în format electronic. Astfel, cetățenii sunt obligați să parcurgă distanțe mari și să piardă timpul în fața ghișeelor în mod repetat devenind „curierii” unei corespondențe ce ar trebui să se desfășoare fără ajutorul lor, în mod direct, între instituțiile statului. Situația este și mai gravă în mediul rural unde solicitanții sunt obligați să se deplaseze în altă localitate pentru a obține Extrasul de Carte Funciară în format tipărit, de la Oficiile și Birourile Teritoriale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, fapt ce crește costurile obținerii Certificatului de Urbanism. La nivel național, durata prelungită de obținere a acestui document și numărul mare de acte solicitate încurajează efectuarea unor lucrări de construire fără autorizație și transferurile de facto ale terenurilor și imobilelor sau modificările limitelor acesteia fără întocmirea documentelor legale“, se arată în expunerea de motive semnată de senatorul George-Edward Dircă.

Evident, doar pentru că este un proiect al opoziției, cei de la putere au respins inițiativa la Senat și se pare că va avea aceeași soartă și la Camera Deputaților, în calitate de for decizional, unde a ajuns pe 29 mai. Termenul pentru depunerea amendamentelor expiră pe 11 iunie, iar raportul comisiei pentru administrație publică trebuie emis până pe 20 iunie.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *