Spread the love

Teoretic, până în 2023, absolut toate imobilele din România, terenuri și clădiri și neînscrise în evidențele oficiale, ar trebui să fie cadastrate. Pentru ca acest proces să fie accelerat, a fost implementat Programului Național de Cadastru Carte Funciară, prin care se dorește înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării. Potrivit Executivului, acest Program constituie unica soluție pentru eliminarea acestei deficiente și „constituie o prioritate a Guvernului României, care va asigura punerea în aplicare a obiectivelor statului român, precum dezvoltarea agriculturii infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică“.

Guvernul mai arată că pentru atingerea acestui obiectiv este necesară asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea Programului Național de Cadastru Carte Funciară, precum și a oricăror operațiuni din domeniul cadastrului și publicității imobiliare, care să asigure înregistrarea tuturor imobilelor accesul facil al cetățenilor la serviciile specifice. De aceea, Guvernul României a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă, nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996. Concret, aceste acte fac referire, în principal, la înjumătățirea termenelor pentru soluționarea contestațiilor, majorarea sumei plătite pentru lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților și posibilitatea înscrierii în cartea funciară a certificatelor de moștenitor emise înainte de 2011, spun cei de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (ANCP).

„Necesitatea implementării Programului Național de Cadastru Carte Funciară într-un termen scurt, prevăzut de lege și a promovării măsurilor legislative adecvate, s-a impus printr-o serie de angajamente internaționale prin care a fost instituită în sarcina statului român, obligativitatea înregistrării urgente a imobilelor în sistemul integrat de cadastru carte funciară, în principal a terenurilor agricole, cu impact în dezvoltarea economică a României. Încă de la nivelul anului 2013, prin Memorandumul tehnic de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, ratificat prin Legea nr. 31/2014 s-a impus luarea oricăror măsuri legislative operaționale care să asigure „creșterea numărului de proprietăți înregistrate în cartea funciară și modificarea legii privind cadastrul pentru a permite proceduri simplificate de înregistrări sistematice și consolidarea capacității de management de proiect a Agenției Naționale“, arată Guvernul în Ordonanță.

O altă prevedere importantă din actul normativ dă posibilitatea primăriilor să decidă prin hotărâre de consiliu local înscrierea în cartea funciară a imobilelor ce aparțin domeniului public al comunei sau orașului.

„În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat prin hotărâre de Guvern, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, care are obligația întocmirii modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenență la domeniul public al statului sau al unităților administrativ – teritoriale este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor de Guvern, hotărârilor consiliului local, județean sau a municipiului București de însușire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii. Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești se va constitui și va funcționa cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare și funcționare, numărul, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale“, se mai arată în textul Ordonanței de Urgență.

În prezent, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se află spre aprobare în Parlament, la Camera Deputaților, după ce a trecut fără probleme de Senat.
Pentru că până în 2023 nu mai e foarte mult, primarii din județul Constanța spun că o îmbunătățire a legislației în domeniu este necesară, în condițiile în care țara noastră pierde foarte mulți bani europeni din această cauză.

„Noi avem un proiect, finanțat de Guvern, pentru cadastrarea generală a localității. Cred că un an, maxim doi, acest proiect va fi gata. Acest cadastru general va elimina o mulțime de probleme“, a declarat primarul comunei Gârliciu, Constantin Cinpoiașu, pentru TOMIS NEWS.

„Noi nu putem lucra la cadastrarea generală pentru că mai avem titluri de proprietate de scris. Poate la anul să încercăm. Spre exemplu, mulți dintre proprietarii de drept ai terenurilor au decedat și nu știm care sunt moștenitorii, iar dacă nu ai titlurile scrise nu poți să faci cadastru. Noi suntem în urmă cu cel puțin 10 ani“, ne-a precizat primarul comunei Rasova, Maria Mitu.

„Acest proces de cadastrare e dificil de realizat în condițiile în care termenele pentru documentație sunt foarte lungi. Ar trebui simplificat totul. Spre exemplu, să ne dea voie nouă, primăriilor, să cadastrăm noi, pentru că noi știm cel mai bine care e realitatea. Doar când se trece în cartea funciară ar trebui să se facă o verificare din partea altor autorități“, a spus primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, pentru TOMIS NEWS.

Printre unitățile administrativ-teritoriale care și-au făcut lecțiile din timp se numără cea a comunei Vulturu.
„Toate bunurile din domeniul public și privat ale comunei Vulturu sunt cadastrate și intabulate. Am realizat această cadastrare a domeniul public și privat pentru că, altfel, nu putem depune proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală“, a subliniat primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec, care ne-a mai precizat că probleme mai sunt în ceea ce privește cadastrarea proprietăților private.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *