Legea Adopției, pe înțelesul tuturor! Deputatul Rizea: „Întotdeauna va fi loc de mai bine, dar forma actuală a Legii este una mult îmbunătățită”

Începând cu modificările introduse în 2020, Legea privind procedura adopției s-a schimbat substanțial deoarece amendamentele în discuție privesc elemente importante ale procesului de adopție. În ciuda faptului că întotdeauna va fi loc de mai bine, deputatul constănțean Cristina Rizea consideră faptul că forma actuală a legislației adopției este una mult îmbunătățită comparativ cu formele anterioare:

„Astfel, vă voi prezenta unele dintre cele mai importante schimbări în Legea 273/2004, schimbări ce flexibilizează procedura adopției, însă care pe-alocuri rămâne ‚,rigidă’’ pentru a asigura protecția minorilor și a preveni orice riscuri ulterioare aferente venirii copilului într-un mediu nepotrivit. În așa fel, interesul superior al minorului rămâne fundament al tuturor legislațiilor privitoare la copii.

Modificări ale Legii 273/2004:

Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare (…) poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, apare în Legea 70/2023, prin care s-a stabilit modificarea Legii 273/2004 privind procedura adopției. Cadrul legal anterior stabilea o durată a concediului de acomodare, pentru persoanele care adoptă copii, de doar un an. În plus, certificatul de adoptator a fost prelungit de la doi la cinci ani, s-a renunțat la cererea acordului rudelor până la gradul patru și a fost extinsă lista persoanelor care au prioritate la adopția copiilor. De asemenea, adoptatorii pot beneficia de sume de bani pentru copiii adoptați în anumite condiții, iar indemnizația aferentă concediului de acomodare se calculează în funcție de media veniturilor nete din ultimele 12 luni. În plus, se aplică și o serie de reguli generale ale adopției, referitoare la condițiile morale și materiale, la interdicții, la acordarea consimțământului ș.a.m.d. În contextul apariției modificărilor la Legea adopțiilor, ce se aplică din primăvara anului 2021, au fost făcute mai multe modificări la normele privind procedura de adopție. Printre altele, a apărut reglementarea procedurii de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului de adoptator, au fost introduse anumite prevederi legate de evaluarea anuală în situația în care adoptatorul își schimbă domiciliul după obținerea atestatului și s-a stabilit o perioadă maximă în care se poate derula potrivirea practică”, a explicat Cristina Rizea, pentru TOMIS NEWS.

Potrivit parlamentarului constănțean, Hotărârea Guvernului nr. 798/2021 cuprinde modificările la normele procedurii de adopție. Printre acestea se numără:

  • reglementarea procedurii de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului de adoptator;
  • introducerea unor prevederi legate de evaluarea anuală în situația în care adoptatorul/ familia adoptatoare își schimbă domiciliul/ reședința după obținerea atestatului;
  • asigurarea premiselor accesului echitabil pentru toți adoptatorii/familiile adoptatoare la intrarea pe liste în procesul de potrivire, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor;
  • stabilirea unei perioade maxime în care se poate derula potrivirea practică, respectiv trei luni de la acordul adoptatorului/familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică;
  • eliminarea birocratizării excesive a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate de către direcție, pentru conformitate cu originalul;
  • introducerea obligativității consilierii copilului de către psihologul din cadrul echipei multidisciplinare, după fiecare potrivire practică încetată, în cadrul căreia a avut loc cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare.

Amintim și faptul că copiii pentru care există solicitări de adopţie din partea unor familii sau persoane atestate rămân adoptabili până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu de 14 ani, așa cum stabilea legea înainte de apariția Legii 268/2020. De asemenea, adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară în valoare de 600 de lei (1,2 ISR – indicatorul social de referință, în valoare de 500 de lei). În plus, dacă cel adoptat are peste șapte ani, e încadrat în grad de handicap accentuat/grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună, cuantumul indemnizației se mărește cu 50%. Termenul până la care se acordă acești bani este, de principiu, împlinirea vârstei de 18 ani. Mai exact, până când cel adoptat dobândește capacitatea deplină de exercițiu, aceasta putând fi dobândită și înainte de 18 ani (de exemplu, dacă persoana se căsătorește).

O altă schimbare apărută vizează posibilitatea cumulării banilor de indemnizație aferentă concediului de acomodare cu alte venituri. Concret, pe perioada concediului de acomodare (maximum un an), adoptatorul are dreptul să obțină, fără să-i fie afectat dreptul la indemnizația de acomodare, și sume de bani precum indemnizații în calitate de consilier local/județean.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *