Lege modificată: Clienții riscă PENALITĂȚI la denunțarea contractului la energie

O modificare amplă a legislației referitoare la piața de energie va permite furnizorilor de energie să perceapă, în contracte, penalități de la clienții casnici care denunță contractul de furnizare înainte de termen, potrivit economica.net. În data de 31 decembrie, a apărut în Monitorul Oficial OUG 143/2021, „pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Una dintre modificările importante pentru clienții casnici se referă la obligația de a plăti, în anumite condiții, penalități furnizorului în situația în care renunță la contract înainte de termen. Astfel, în baza legii, dacă furnizorul ofera un contract cu preț fix pe toată durata sa, el va avea dreptul să perceapă penalități clientului, dacă acesta din urmă decide să renunțe mai devreme la contract. Aceste penalități vor face obiectul unor clauze specificate foarte clar în contract și trebuie să fie proporționale cu pierderile cauzate furnizorului de situația generată de clientul care iese din contract mai devreme.

Articolul din OUG relevant (art.105):

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;

b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;

c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv.

Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanții la piață implicați în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.”

Amintim că, potrivit legii, clientul casnic poate denunța în 21 de zile contractul de furnizare a energiei electrice și poate și schimba furnizorul în acest interval de timp, gratuit. Furnizorul nu are însă dreptul de a denunța unilateral un contract de furnizare cu o persoană fizică.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *