Jandarmeria constănțeană selecţionează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2020

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi pentru sesiunea de admitere  2020,  în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

 • Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti:

–  Facultatea de Jandarmi  – specializarea „Ordine şi siguranţă publică”,învăţământ cu frecvenţă, 25  locuri;

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, învăţământ cu frecvenţă,  învăţământ de zi,  250 locuri;

Potrivit IJJ Constanța, pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, s-au să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (pot participa la concurs şi elevii claselor a XII-a, cu condiţia să prezinte o adeverinţă care să ateste că a susţinut examenul de bacalaureat, în sesiunea 2020);
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerinţe se realizează cu ocazia examinării medicale);
 13. să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererea tip de înscriere, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează si se depune  la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa până la data de  27.07.2020 (inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică);

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se realizează până la data de  04.08.2020;

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 04.08.2020, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare;

          Susţinerea probelor de admitere:

 • proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice, în perioada 24 – 29 august 2020;
 • proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în  perioada 01 – 02 septembrie 2020.

Informaţii suplimentare despre înscriere, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969, int. 24557.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
 •  

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *