INTERVIU Remus Negoi (USR-PLUS): „Toate celelalte partide au avut șansa să demonstreze ce pot. Au eșuat. Venim cu IDEI INOVATOARE”

Remus Negoi, co-președintele USR – PLUS Constanța, candidat al formațiunii politice la alegerile de duminică pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, se află la primul test electoral, întrucât candidează în… nume propriu. Remus Negoi a ales USR – PLUS întrucât este convins că reprezintă speranțele unor oameni care s-au săturat de 30 de ani de politrucism, de vechi și prăfuiți politicieni. Despre ceea ce dorește să facă la Consiliul Județean și multe altele, Remus Negoi a fost amabil să ne relateze în cadrul unui amplu interviu:

REPORTER: Sunteți la primul test serios politic, care vă privește în mod direct. Ce fel de provocare reprezintă o candidatură la președinția Consiliului Județean Constanța?

REMUS NEGOI: Încă de când colegii mei m-au ales pentru a-i reprezenta în calitate de candidat al Alianței USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Constanța, am simțit că e o imensă responsabilitate. Atât față de ei, cât mai ales față de electoratul nostru, care are așteptări foarte mari de la noi. Oamenii ne spun permanent, pe stradă – NU NE DEZAMĂGIȚI! SUNTEȚI ULTIMA NOASTRĂ ȘANSĂ! Așadar, e o mare responsabilitate, dar și o mare onoare. Pentru că reprezint speranțele unor oameni care s-au săturat de 30 de ani de politrucism, de vechi și prăfuiți politicieni care erau puși numai pe căpătuială pentru ei și camarila lor.

REPORTER: Ce aveți de reproșat Consiliului Județean care duminică își încheie mandatul?

REMUS NEGOI: Sunt atât de multe lucruri de reproșat, încât mi-ar lua pagini întregi să le amintesc. Printre reproșuri – slaba accesare a fondurilor europene, modul discreționar în care s-au alocat bani primăriilor din județ, fără a se ține cont de proiectele care ar devolta comunități și ar îmbunătăți viața oamenilor, închistarea instituției Consiliului Județean, cu acces minim la informații și achiziții. Apoi – managementul totasl defectuos al instituțiilor subordonate Consiliului Județean și mă refer aici, în primul rând, la Spitalul Județean Constanța. Acest spital ar fi trebuit să fie un etalon al bunelor practici dar, sub directa îndrumare a PSD, Spitalul Județean a fost doar vaca de muls a celor care s-au perindat la conducere.

REPORTER: Care considerați că sunt proiectele prioritare ale județului Constanța?

REMUS NEGOI: Tot ceea ce propunem noi reprezintă priorități ale Consiliului Județean, de la Educație, trecând pe la Sănătate, Atragere de fonduri europene, Investiții, Protecție Socială, Digitalizare, Mediul înconjurător, Susținerea micilor producători și a turismului. Atâta timp cât Consiliul Județean nu s-a preocupat de domenii esențiale prin care să crească intenția oamenilor de a nu pleca din județ, de a se întoarce să locuiască aici, nu putem spune că e ceva mai important decât altceva. Vom lua pas cu pas proiectele pe care le propunem și vom găsi modalitățile de a le implementa cât mai repede.

REPORTER: În linii mari, care sunt proiectele pe care le propuneți?

REMUS NEGOI:

EDUCAȚIA – prioritate maximă, în colaborare cu primăriile din județ (detalii pe pagina de Facebook).

SĂNĂTATEA – axată pe prevenție, dezvoltarea infrastructurii, colaborare interinstituțională, management performant al Spitalului Județean, caravane medicale pentru zone defavorizate (detalii pe pagina de Facebook).

1.INVESTIȚII – pentru că de modul inteligent prin care Consiliul Județean atrage investitori, județul va avea locuri de muncă:

 • Parcuri industriale / tehnologice în Năvodari, Medgidia, Mangalia, Hârșova.
 • Șosea variantă ocolitoare a localităților Eforie Nord și Eforie Sud.
 • Investiții în aeroportul Mihail Kogălniceanu și căile de transport auto și feroviar dinspre și către acesta.
 • Reabilitarea tuturor drumurilor județene.
 • Piste de biciclete metropolitane și județene – dezvoltarea și marcarea traseului EuroVelo 6 de-a lungul Dunării, pistă velo off-road (marcată corespunzător și amenajată) pe marginea Canalului Dunăre – Marea Neagră, desprinsă din pista EuroVelo6.
 • Înființarea unui Muzeu al Științei și Tehnicii.
 • Parcuri energetice cu panouri fotovoltaice.

2.DIGITALIZAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN:

 • Crearea arhivei electronice a Consiliului Județean Constanța.
 • Aplicație informatică pentru maparea de trasee turistice convenționale și neconvenționale (off-road bike, de exemplu).
 • Aplicație informatică Aprozarul Online Dobrogean (îl avem gata) unde se întâlnesc cererea cu oferta de produse ale producătorilor dobrogeni.
 • Registrul Electronic al Monumentelor (îl avem gata) – maparea monumentelor istorice  mai puțin cunoscute.
 • Registrul Electronic al Adopțiilor Animalelor fără Stăpân – în colaborare cu asociații de protecție a animalelor.
 • Registrul Electronic al Împăduririlor (îl avem gata) – maparea tuturor regiunilor împădurite din județ – crearea de hărți digitale ale zonelor împădurite.
 • Registrul Electronic al Clădirilor și Terenurilor aparținând Consiliului Județean (îl avem gata) – maparea tuturor terenurilor și clădirilor ce aparțin de Consiliul Județean Constanța și publicarea pe website-ul acestuia.

3.ATRAGEREA FONDURILOR EUROPENE:

 • Crearea unei echipe dedicate în atragerea fondurilor europene pentru Consiliului Județean Constanța.
 • Crearea unei echipe de suport în atragerea fondurilor europene pentru primăriile din județ.

4.DEPARTAMENT AL MINORITĂȚILOR ETNICE:

 • Crearea unei Departament al Minorităților, integrat în Consiliul Județean Constanța, cu alocare de buget pentru păstrarea și perpetuarea propriilor tradiții.

5.PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

 • Crearea unei centuri verzi în sudul județului și în orice zonă pretabilă, pentru atenuarea efectului de deșertificare a județului.
 • Implementarea Registrului Electronic al Împăduririlor (pe care l-am creat deja), pentru urmărirea și verificarea periodică a suprafețelor împădurite.
 • sistem de management eficient pentru situri Natura 2000 – regulament clar de acces, întreținere, amenajare naturală – în Corbu/Vadu, Tuzla (Situl Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia 209/92/CE, are o suprafață de 1.738 ha).

6.SUSȚINEREA MICILOR PRODUCĂTORI:

 • Crearea unei Asociații Intercomunitare a Producătorilor Agricoli, pentru spijinirea producătorilor – găsesc mai ușor cumpărători, au acces la marile lanțuri de magazine.
 • Aplicație informatică Aprozarul Online Dobrogean (îl avem gata) unde se întâlnesc cererea cu oferta de produse ale producătorilor dobrogeni.
 • Centre / târguri regionale de vânzare a produselor agricole și târguri mobile (în localitățile mai mari).
 • Realizarea unor Muzee ale Satului Dobrogean în microregiuni cu potențial turistic (Ostrov-Dervent, Hârșova – Ghindărești, Pecineaga, Istria – Sinoe) și dezvoltarea unor şcoli de meşteri populari în cadrul Muzeelor Satului Dobrogean.

7.TURISM:

 • Harta electronică a tuturor obiectivelor turistice din județ (atât cele reabilitate, cât și cele neabilitate).
 • Aplicație pentru telefon mobil cu obiectivele turistice, pusă la dispoziție pe website-ul Consiliului Județean, cu posibilitatea de a selecta trasee turistice.
 • Conectivitate între portul Constanța / aeroportul Kogălniceanu și obiectivele turistice ale județului.
 • Reabilitare porturi turistice mici, la Dunăre (de exemplu Rasova, Izvoarele).

8.UN CONSILIU JUDEȚEAN TRANSPARENT ȘI DESCHIS:

 • Facilitare obținere documente online (autorizații, avize, etc.).
 • Înființare a unei echipe IT de suport pentru primăriile / instituții din județ.
 • Transparența cheltuielilor publice – publicarea pe website a tuturor achizițiilor publice, acces permis cetățenilor la website personalizat (pe modelele https://hcl.usr.ro, https://transparenta.usr.ro).
 • Crearea de hărți digitale / aplicații software utilizabile în turism, mediu, administrație, etc.
 • Buget participativ – propuneri de proiecte de către cetățeni și soluții de implementare (formular online pe website-ul Consiliului Județean).

9.GESTIONAREA DEȘEURILOR:

 • Realizarea unei instalaţii de fermentare anaerobă a deşeurilor de natura biologica rezultate pe teritoriul județului Constanța, pentru rezolvarea problemei deşeurilor de natura biologica (deseuri vegetale, fractia biodegradabila din deseul menajer, nămoluri de la staţii de epurare a apei, deşeuri alimentare, deşeuri din agricultură şi zootehnie) prin tratarea lor într-o instalaţie de digestie anaerobă cu generare de biogaz şi energie.
 • Instalație termică cu combustibil pe gunoi (termo-reciclare), pe model suedez, Waste to Energy (WTE).
 • Desființarea gropilor de gunoi neconforme și transformarea lor în gropi de gunoi ecologice.
 • Crearea unei Hărți Digitale a Centrelor de Colectare Gunoi – Registrul Electronic al Gropilor de Gunoi din Județul Constanța (REGGJC).
 • Monitorizarea video permanentă a Gropilor de Gunoi din județul Constanța și transmiterea imaginilor către Centrul de Monitorizare aflat la Consiliul Județean.
 • Înființarea unor Puncte Zonale de Colectare Selectivă (care să acopere judicios tot județul), în colaborare cu primăriile interesate, cu recompensarea cetățenilor.

10.SPORTUL JUDEȚULUI CONSTANȚA:

 • Infrastructură sportivă amenajată – terenuri, săli de sport – reabilitare / construire baze sportive, în colaborare cu primării interesate.
 • Investiții în centrele de copii și juniori – accent pe formarea și sprijinirea copiilor / juniorilor.
 • Elaborare regulament echitabil de acordare a subvențiilor către cluburile sportive private.
 • Organizare competiții sportive zonale.

11.ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

 • Cămine de bătrâni, parteneriate public-privat pentru servicii acordate persoanelor vârstnice defavorizate, amplasate în zone ale județului.
 • Regândirea asistenței sociale pentru copiii instituționalizați.
 • Strategie program – integrare persoane din casele de copii (în subsidiar zone defavorizate) prin educație de formare (școli de meserii).
 • Organizare cursuri de formare / reorientare profesională (prin fonduri europene sau parteneriate cu ONG-uri).

12.SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI:

 • Obligativitatea dotării mijloacelor de transport în comun cu rampe de acces.
 • Modernizarea stațiilor de așteptare pentru mijloace de transport cu rampe de acces.
 • Amenajarea tuturor plajelor cu accesibilizare persoane cu dizabilități (în parteneriat cu ABADL și primăriile de pe litoral).
 • Amenajare zone exterioare de work-out / recuperare pentru persoanele cu diabilități.

13.CULTURĂ:

 • Reabilitarea Teatrului de Vară Soveja și a Teatrului de Vară din Mamaia.
 • Reabilitare obiective turistice din județ și așezarea lor pe harta obiectivelor culturale de vizitat.

14.PROTECȚIA ANIMALELOR:

 • Proiecte de sterilizare gratuită și microcipare a animalelor fără stăpân.
 • Registrul de evidență a animalelor fără stăpân din județ.
 • Bază de date (informatizată) a animalelor fără stăpân, supuse procedurii de adopție.
 • Adăposturi regionale pentru animalele fără stăpân.
 • Clinică județeană pentru animale / Clinică cu adăpost.
 • Poliția animalelor.
 • Sistem mobil de intervenție în caz de urgențe (cu număr telefon urgențe).
 • Instituire reguli condiții de comercializare a animalelor vii în târguri și oboare.
 • Răspândirea de materiale educative de conștientizare în școli.

REPORTER: Mesajul dumneavoastră pentru constănțeni, ce ar trebui să facă pe 27 septembrie?

REMUS NEGOI: Toate celelalte partide au avut tot timpul din lume pentru a arăta că pot face ceva, dar nu au făcut. De la coabitarea PSD – PNL de-a lungul timpului, la pârghiile pe care PSD le-a avut permanent, nu au făcut nimic. Venim cu un suflu proaspăt, cu idei simple și inovatoare, așa că vă rog, locuitori ai județului Constanța, să dați șansa USRPLUS. Este, de fapt, șansa unei generații, este șansa copiilor noștri de a rămâne în acest județ, e șansa noastră, a tuturor, de trăi mai bine în județul Constanța! Votați USRPLUS!

COMANDAT DE UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, COD MANDATAR FINANCIAR 21200251

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.