Întâlnire a primarilor municipiilor Constanța și Cahul. Se va semna un Acord de ÎNFRĂȚIRE

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a primit astăzi o delegație a Primăriei municipiului Cahul din Republica Moldova, condusă de Nicolae Dandiș, primarul municipiului. Cei doi primari au trecut în revistă stadiul actual al demersurilor privind statuarea unor relații de înfrățire între cele două municipii și au discutat în detaliu textul Acordului de înfrățire care urmează a fi convenit și supus aprobării Consiliilor Locale din cele două municipii.

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a precizat că unul dintre principiile prioritare ale viziunii actualei administrației publice locale privind extinderea parteneriatelor externe îl reprezintă stabilirea de relații de colaborare și/sau înfrățire cu orașe din țări cu care România are încheiate raporturi strategice, iar relaţiile dintre România ṣi Republica Moldova au un caracter special, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură ṣi tradiţi. În momentul de față, municipiul Constanța nu are încheiat nici un acord de colaborare sau înfrățire cu municipalități din Republica Moldova, iar intenția fermă a Primăriei municipiului Constanța în acest context este stabilirea unor relații de înfrățire cu municipiile Chișinău și Cahul – în prezent se derulează negocieri privind convenirea textului Acordurilor de Înfrățire cu primăriile celor două municipii din Republica Moldova. Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a prezentat în cadrul întâlnirii potențialul economic, social și cultural al orașului Cahul.

S-a convenit că principalele domenii de colaborare care pot fi avute în vedere sunt următoarele: cooperarea municipală / administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, schimburi comerciale, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice (apă, canalizare, salubrizare, transport și iluminat public), asistență socială, precum și alte domenii de interes comun identificate de cele două primării. Partenerii vor analiza și posibilitățile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică și socială în beneficiul celor două comunități, care pot contribui la dezvoltarea durabilă/sustenabilă a orașelor lor. De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a stabilit că la nivelul administrațiilor celor două orașe vor fi efectuate schimburi de experiență privind problemele specifice care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și la identificarea posibilităților de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. Vor fi încurajate și vizitele între locuitorii din municipiile Constanța și Cahul și crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

Cei doi primari au subliniat importanța identificării unor proiecte și inițiative de cooperare care să răspundă unor nevoi concrete ale cetățenilor celor două municipii. Edilii au evidențiat totodată importanța menținerii și consolidării caracterului special al relațiilor dintre România și Republica Moldova prin inițiative de cooperare la nivel local precum cea dintre municipiile Constanța și Cahul. În perioada următoare se vor finaliza negocierile în curs privind convenirea textului Acordului de Înfrățire dintre cele două municipii, iar documentul va fi supus ulterior aprobării celor două consilii locale.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *