Spread the love

Pentru o mai bună eficientizare a administrației publice locale și centrale, fostul Guvern condus de Dacian Cioloș a adoptat, în baza unei strategii, o Ordonanță de Urgență ce prevedea reînființarea Institutului Naţional de Administraţie (INA), desfiinţat în 2009 şi înlocuit cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Noii instituții, INA, i s-a dat atribuţii sporite în formarea funcţionarilor publici, a prefecţilor şi aleşilor locali.

„Aceasta va avea competenţe sporite faţă de vechea instituţie şi va asigura cadrul organizat/formal pentru a acoperi nevoia de formare pentru toate categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, cât şi o serie de mecanisme vizând asigurarea calităţii şi unităţii în procesul de formare… Totodată, se vor revitaliza Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare ale aleșilor locali, funcţionarilor publici şi persoanelor încadrate cu contract individual de muncă din cadrul autorităților administrației publice locale, funcţionarilor publici şi personalul contractual din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei centrale, funcţionarilor publici şi personalul contractual din cadrul instituțiilor prefectului, precum și altor persoane interesate. Nu în ultimul rând, se urmărește ca, în viitor, noua instituție să poată organiza cursuri de master și doctorat în domeniul administrației publice, în parteneriat cu instituții de învățământ superior”, informa Guvernul, printr-un comunicat de presă, la acea vreme.

La doi ani de atunci, Guvernul Dăncilă a venit, la rândul său, cu o ordonanță de urgență, prin care a modificat Ordonanţa Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. În motivarea sa, Executivul condus de Viorica Dăncilă spune că, deși INA a fost reînființat de aproape doi ani „Consiliul de coordonare cu atribuții de avizare a activității Institutului nu s-a constituit până în prezent din cauza unor neclarități privind criteriile selecție a membrilor“.

„Neconstituirea Consiliului de coordonare, determină neimplementarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrație publică 2014 – 2020, dificultăți în derularea activităților INA, cu consecințe negative importante în îndeplinirea rolului acestuia de a organiza și derula programe de formare profesională pentru personalul din administrația publică, respectiv accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, blocând activitatea acestei instituții“, se arată în motivarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.

În textul aprobat de Guvernul României, Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2017, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. c), d), f), g) și h) sunt persoane cu experiență în formarea profesională sau în managementul funcției publice. Membrii desemnați potrivit prevederilor alin. (1) lit. g) și h) nu sunt funcționari publici, înalți funcționari publici și nu ocupă funcții de demnitate publică. 

  1. La articolul 6, litera e) va avea următorul cuprins: 
  1. e) avizează tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrației”.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie a fost aprobat de Senat, în 25 aprilie, iar în prezent este trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. Termenul pentru depunerea amendamentelor expiră la 14 mai, iar raportul comisiei pentru administrație publică trebuie emis până pe 22 mai.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *