Încep calculele pentru bugetul de stat: Bugetul Senatului pe 2022, adoptat de plen

Plenul Senatului a adoptat, luni, o hotărâre prin care bugetul instituţiei pe anul 2022 este stabilit la suma de 228.019.000 lei credite de angajament şi 217.719.000 lei credite bugetare.

Potrivit prevederilor constituţionale, resursele financiare ale camerelor sunt prevăzute în bugetele asumate de acestea. Ca urmare, propun spre aprobare plenului Senatului Hotărârea privind bugetul Senatului României pe anul 2022, finanţat integral de la bugetul de stat, în sumă de 228,019 milioane lei credite de angajament şi 217,719 milioane lei credite bugetare, precum şi bugetul pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022, în sumă de 849.000 lei”, a precizat, în plen, chestorul Laszlo Attila (UDMR). Au fost 123 de voturi în favoarea proiectului.

Conform chestorului, cheltuielile de personal de 167.000.000 lei asigură plata indemnizaţiilor senatorilor şi a tuturor drepturilor salariaţilor instituţiei, iar suma alocată la capitolul „Bunuri şi servicii” de 24.000.000 lei este necesară pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii sediului.

La titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, suma alocată de 4.500.000 lei este necesară pentru finanţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – 2 milioane lei şi a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului – 2,5 milioane lei, iar suma de la capitolul „Alte transferuri” de 2.600.000 lei se va utiliza pentru plata de către Senat a cotizaţiilor pentru instituţiile internaţionale.

La „Cheltuieli de capital”, creditele de angajament de 28,619 milioane lei şi creditele bugetare în sumă de 18,319 milioane lei sunt necesare, în principal, pentru efectuarea de reparaţii capitale la partea din imobilul Palatul Parlamentului aflat în administrarea Senatului, cât şi pentru achiziţii de echipamente informatice, autoturisme, pachete de programe informatice etc.

Totodată, suma de 1.300.000 lei de la „Alte cheltuieli” este prevăzută, în principal, pentru plata către bugetul de stat a contribuţiei instituţiei la Fondul persoanelor cu handicap, conform Legii 448/2006, şi pentru finanţarea programelor ce se vor desfăşura în anul 2022 la Senat, cu respectarea prevederilor legale. Bugetul adoptat de Senat va fi propus Ministerului de Finanţe pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat pentru anul 2022.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *