Grupul Electrica anunţă o CREȘTERE SPECTACULOASĂ a profitului: 87,5%!

Profitul net al Grupului Electrica a crescut în 2020 cu 87,5%, la 388 milioane lei, iar veniturile cu 3,5%, faţă de 2019, la 6,5 miliarde lei.

„Grupul Electrica a obţinut, în anul 2020, un profit net consolidat de 388 milioane lei, înregistrând o creştere de 181 milioane lei, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Veniturile Grupului Electrica, în 2020, s-au ridicat la valoarea de 6,501 miliarde lei, reprezentând o creştere de 3,5% faţă de anul precedent”, a anunţat vineri grupul.

Consiliul de Administraţie al Electrica a avizat şi va înainta spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 28 aprilie 2021, propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,73 lei/acţiune din profitul individual al anului 2020. Valoarea totală brută a dividendelor este de 247,9 milioane lei, corespunzător unui procent de 87,5% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilită pe baza situaţiilor financiare individuale auditate ale Electrica pentru anul 2020.

EBITDA consolidată a atins valoarea de 953 milioane lei, fiind mai mare cu 235 milioane lei faţă de valoarea din 2019. Creşterea EBITDA este determinată în principal de evoluţia segmentului de furnizare pe fondul recuperării unor diferenţe de costuri de achiziţie a energiei electrice pe segmentul reglementat de furnizare şi prin reversarea unor ajustări pentru deprecierea creanţelor incerte la nivel de grup, în sumă de aproximativ 105 milioane lei, după efectuarea ajustărilor de TVA pentru Oltchim, debitor în faliment. Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 5,2%, în contextul evoluţiei preţurilor de vânzare a energiei electrice pe piaţa cu amănuntul de +2,8%, a majorării cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul cu 0,4%, dar şi a creşterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, veniturile au fost cu 0,4% mai mari, în principal ca efect al creşterii tarifelor de distribuţie, anulând impactul negativ al reducerii cantităţii de energie electrică distribuite. Costurile consolidate pentru achiziţia de energie electrică au crescut cu 1,2%, la 3,906 miliarde lei, în anul 2020. Această evoluţie a fost generată în principal de segmentul de distribuţie, în urma creşterii costurilor cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor în reţea, cu 28 milioane lei sau 4,2%, ca urmare a unui preţ mediu de achiziţie a energiei electrice efectiv realizat pentru consumul propriu tehnologic mai mare comparativ cu cel din 2019.

Pe segmentul de furnizare, costurile cu energia electrică şi gazele naturale achiziţionate au înregistrat o creştere de aproximativ 18 miliaone lei, sau 0,6%, comparativ cu 2019. Această variaţie reprezintă efectul net al reducerii cu 21 milioane lei a costurilor cu energia electrică şi gazele naturale şi al creşterii cu 39 milioane lei a costurilor cu certificatele verzi, care nu au însă impact asupra rezultatului. Evoluţia favorabilă a costurilor de achiziţie a energiei electrice se datorează reducerii costurilor pe segmentul reglementat, reflectând recuperarea sub formă de corecţii pozitive a unor costuri nerecunoscute din achiziţia de energie electrică din anii anteriori, când tarifele aprobate de ANRE nu au reflectat în întregime costul efectiv înregistrat de Electrica Furnizare, aratăă grupul.

Grupul Electrica a distribuit, în 2020, aproximativ 17,48 TWh (în scădere cu 1,4% faţă de 2019) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori. În anul 2020, Grupul Electrica a furnizat pe piaţa cu amănuntul aproximativ 9,3 TWh (în creştere cu 0,4% faţă de 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de locuri de consum. Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 19,24%. Conform datelor din raportul ANRE aferent lunii noiembrie 2020, Electrica Furnizare era lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de piaţă de 54,56%, iar pe piaţa concurenţială avea o cotă de 10,89%.

În contextul crizei sanitare actuale, companiile din Grupul Electrica au implementat planuri de măsuri organizatorice specifice, absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii într-un mediu sigur şi menţinerea continuităţii în alimentarea cu energie electrică”, menţionează grupul.

Consiliul de Administraţie a înaintat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, programată să aibă loc pe data de 28 aprilie 2021, propunerea de buget pentru anul 2021. Astfel, profitul net individual bugetat pentru anul 2021 este de 296,9 milioane lei, iar profitul net bugetat la nivel consolidat este de 201,6 milioane lei.

Valoarea consolidată aprobată a Planului de Investiţii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2021 este în sumă totală de 712,4 milioane lei, din care 638,9 milioane lei reprezintă planul financiar anual 2021 al filialei de distribuţie, Distribuţie Energie Electrică Romania, în ceea ce priveşte investiţiile.

Rezultatele înregistrate de Grupul Electrica în anul 2020 au fost în linie cu aşteptările, fiind realizate ţintele de profitabilitate stabilite prin buget, chiar şi într-un context fără precedent, creat de criza sanitară globală. Pe lângă adoptarea unor măsuri absolut necesare pentru continuarea afacerii, în situaţia creată, am mizat în continuare pe creşterea eficienţei operaţionale şi pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care le oferim, în baza unor investiţii susţinute şi a unor programe ambiţioase de optimizare a activităţilor, dar şi a costurilor. Anul 2020 a reprezentat o provocare pe toate liniile de business ale grupului. Din perspectiva liberalizării pieţei de furnizare a energiei electrice, unul dintre obiectivele noastre a fost optimizarea costurilor pentru clientul final, în paralel cu facilitarea tranziţiei clienţilor în piaţa concurenţială, în primul rând prin simplificarea fluxurilor de contractare. Totodată, ne-am diversificat portofoliul de produse, astfel încât să venim în întâmpinarea consumatorilor cu oferte stabile care reflectă obiceiurile diferite de consum, preţuri predictibile şi clauze contractuale transparente. Planurile noastre strategice de dezvoltare vizează şi zona de producţie, în special din surse regenerabile, iar primul pas a fost deja făcut în 2020″, spune Corina Popescu, director general Electrica.

Finalizarea unor etape esenţiale din proiectele de fuziune a celor trei companii de distribuţie din grup, precum şi a celor două de servicii energetice, au reprezentat, de asemenea, obiective majore pentru anul 2020, care pe viitor vor aduce plus valoare tuturor părţilor interesate, precizează ea.

„Rămânem consecvenţi în ceea ce priveşte obiectivul nostru de a crea valoare pe termen lung pentru investitori, inclusiv prin eficientizarea continuă a activităţilor companiilor din cadrul Grupului Electrica, respectiv creştere anorganică, în măsura în care vor exista oportunităţi în piaţă care să fie în linie cu strategia noastră”, spune Corina Popescu.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice. Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională – cu  o acoperire de 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru funizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice. Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.