Ghid SANITAR pentru liberali, în campania electorală

Biroul Permanent Național al PNL a adoptat un ghid sanitar pentru campania electorală de la alegerile locale. Una dintre obligații este purtarea de mănuși și schimbarea acestora, după fiecare contat, în timpul evenimentelor electorale.

Ghidul PNL:

Recomandări de sănătate publică pentru organizarea evenimentelor electorale în condiții de siguranță în contextual epidemiei de COVID 19

Obiective:

– Protejarea sănătății individuale a cetățenilor și evitarea îmbolnăvirilor de COVID-19;

– Limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus și limitarea transmiterii în familiile și apropiaților cetățenilor participanți, dar și ale organizatorilor;;

– Limitarea îmbolnăvirilor cu forme severe ale COVID-19 și protejarea sănătății publice;

– Asigurarea exercitării drepturilor democratice de a alege și a fi ales;

Decizia organizării evenimenteleor electorale trebuie să țină cont de:

– contextul epidemiologic al localității și al regiunii unde acesta se organizează;

– contextul epidemiologic al localităților și regiunilor din care provin participanții;

Măsurile de protecție:

– menținerea distanței fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane/ minimum 4mp suprafață/persoană

– sa fie identificate și asigurate facilități pentru spălatul sau dezinfecția regulată a mâinilor;

– asigurarea curațeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;

– controlul portului măștii;

– afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile;

– spălatul sau dezinfecția frecventă a mâinilor este preferabilă portului de mănuși.

În cazul în care participanții la activitățile electorale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate după fiecare contact și se va evita atingerea feței cu mănuși;

Se recomandă realizarea evaluărilor de risc pentru fiecare eveniment în parte și consultarea autorităților locale de sănătate publică în organizarea evenimentelor.

Evenimente electorale cu prezență fizică a participanților

Scop

● Reducerea/evitarea riscului de aglomerare și a contactelor inter-umane;

Recomandări

– numărul maxim de participanți sa fie de 50 în cazul evenimentelor în aer liber și 20 în cazul evenimentelor organizate în spațiu închis, în conformitate cu legislația în vigoare;

– sa se plaseze la loc vizibil indicatoare cu regulile de protecție universal valabile:

portul obligatoriu al măștii care să acopere atât gura, cât și nasul,

menținerea distanței fizice de 1,5 m față de oricare două persoane,

limitarea formării de grupuri mai mari de 6 persoane;

ingiena respirației și a tusei, strănutului;

– stabilirea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice;

– limitarea duratei evenimentului (maxim 2 ore);

– limitarea distribuirii din mâna în mână de pliante, broșuri, alte materiale publicitare. Alternativ, distribuirea materialelor promoționale se va face de către persoane care vor purta mănuși pe care le vor schimba regulat sau AUTOSERVIRE cu pliante/alte material publicitare.

– asigurarea unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție;

– evitarea contactelor interumane apropiate la o distanță mai mica de 1,5 m pentru un timp mai lung de 15 min.;

– scena/spațiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menținerea distanței fizice;

– vorbitorii se vor plasa la o distanță de cel puțin 3 m față de public, dacă scena este la acelașă nivel și la o distanță de minimum 4m dacă scena este plasată mai sus față de public;

– dezinfecția riguroasă a echipamentelor utilizate în campanie: microfoane, stații de amplificare, camera video, aparate de fotografiat;

– curățenia și dezinfecția riguroasă a suprefețelor și aerisirea temeinică a încăperilor înainte și după eveniment;

Evenimente electorale stradale

Scop

● Evitarea aglomerărilor unde distanța fizică nu poate fi menținută;

● Evitarea contactelor ocazionale între persoane cu istoric de infecție necunoscut ;

● Evitarea/reducerea riscului de contact cu suprafețe sau obiecte;

Recomandări

– numărul maxim de persoane prezente simultan în interiorul cortului va fi de maximum 3 persoane;

– portul obligatoriu al măștii pe toată durata prezenței în spațiul închis;

– plasarea de dispensere de soluții dezinfectante pentru mâini;

– curățenia și dezinfecția riguroase ale suprafețelor;

– evitarea contactului mediat de materiale promoționale (broșuri, pliante), pixuri, etc. Acolo unde acest lucru nu este posibil, agenții electorali vor purta mănuși pe care le vor schimba după fiecare contact sau vor utiliza sistemul de autoservire cu pliante/alte material publicitare

– reducerea timpului de staționare în interiorul cortului la maximum 15 min;

– menținerea distanție fizice la minimum 1,5 m între oricare două persoane;

– plasarea de afișe conținând regulile de protecție individuală;

– refuzul accesului în interiorul cortului pentru persoanele care prezintă semne vizibile ale infecției respiratorii;

Evenimente electorale din ușă în ușă

Scop

● Evitarea contactelor ocazionale între persoane cu istoric de infecție necunoscut ;

● Evitarea/reducerea riscului de contact cu suprafețe sau obiecte;

Recomandări

– numărul maxim de agenți electorali este de 2-3

– portul obligatoriu al măștii pe toată durata prezenței în spațiu închis;

– agenții electorali nu vor pătrunde în interiorul locuințelor vizitate;

– pentru contactul mediat de materiale promoționale (borșuri, pliante), pixuri agenții electorali vor purta mănuși pe care le vor schimba după fiecare contact, interacțiune;

– limitarea timpului de staționare la maximum 15 min;

– menținerea distanție fizice la minimum 1,5 m între oricare două persoane;

– agenții electorali vor renunța la efectuarea acțiunii în cazul în care constată existența simptomelor respiratorii la o persoană vizitată;

Instruirea participanților, militanților, membrilor comisiilor electorale, observatorilor, etc.

Scop

● Evitarea încăperilor aglomerate unde distanța fizică nu poate fi menținută;

● Evitarea/reducerea riscului de contact cu suprafețe sau obiecte;

Recomandări

– se va face pe cât posibil la distanță, on-line;

– nr. maxim de persoane participante la întrunire va fi de 20 cu menținerea distanței fizice de min. 1,5 m între oricare două persoane și min. 4 mp/persoană;

– portul obligatoriu al măștii pe toată durata prezenței în spații închise;

– accesul în săli va fi eșalonat cu menținerea distanței fizice;

– participanții vor fi instruiți să nu se prezinte dacă au semne și simptome de infecție respiratorie acută sau semne sugestive pentru infecția SARS COV 2 și nu li se va permite accesul în săli în cazul în care se constată aceste simptome;

– plasarea de dispensere de soluții dezinfectante pentru mâini la intrare și alte locuri accesibile;

– aerisirea încăperilor înainte și după terminarea instruirii;

– curățenia și dezinfecția riguroase ale suprafețelor;

– instruirea specifică privind regulile de acces în spațiile de votare, a regulilor de protecție universal valabile și a necesității respectării acestora.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *