Felix Stroe îi „arată pisica” lui Valentin Vrabie: „Întârzierea la implementarea directivelor europene poate demara procedura de infringement asupra României”

Fostul primar al localității Peștera, Valentin Vrabie, anunța în luna august a anului trecut că Primăria și Consiliul Local au decis reducerea tarifului de alimentare cu apă la 90 de bani pe metru cub, iar decizia a fost posibilă „datorită investițiilor realizate prin automatizarea serviciului de alimentare cu apă care este în administrarea directă a administrației locale”.

Vrabie dădea de înțeles încă de pe atunci că are nemulțumiri în privința operatorului SC RAJA SA și preciza:

La acest preţ de 90 de bani pe m3 de apă, primăria Peştera va înregistra şi o marjă de profit de peste zece procente, care va fi folosit pentru dezvoltare şi investiţii în comună”.

Printre altele, Vrabie mai anunța că cei 3.500 de peștereni au deja serviciul de salubritate gratuit, beneficiază de Internet wireless cu un cost zero și primăria susține toate cheltuielile elevilor și studenților din comună.

Vestea nu i-a bucurat însă pe cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care, prin Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a atenționat la 6 august 2015 primăria Peștera că „în perioada următoare ANRSC va efectua un control la sediul primăriei Peștera în vederea verificării aspectelor legate de prețurile/tarifele practicate pentru serviciile de utilități publice, aflate în sfera de reglementare a ANRSC”.

6

7

Vineri, SC RAJA SA a anunțat că ANRSC a efectuat respectiva acțiune de control, în care s-a constatat, printre altele, că prestarea serviciului de alimentare cu apă se realizează fără licență, ce contravene prevederilor art. 39 alin (1) și alin (2), din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată. Totodată, s-a reinstituit obligația ca primăria Peștera să urmărească și să ducă la îndeplinire programul de etapizare și va trebui să dispună de rețea de canalizare și stație de epurare secundară până la sfârșitul anului 2017. În aprilie a.c., s-a efectuat o nouă acțiune de control, iar neconformarea față de măsurile impuse la controlul din septembrie a adus comunei Peștera o amendă de 30.000 lei.

3

4

5

În contextul în care Valentin Vrabie candidează anul acesta la primăria Medgidia și anunță că va înceta, în cazul în care va câștiga scrutinul electoral, orice legătură cu RAJA pe linie administrative, directorul general al RAJA, Felix Stroe, i-a adus la cunoștință riscurile pe care primăria Medgidia și le asumă dacă planul lui Vrabie se va repeta, așa cum a fost la Peștera. Totodată, potrivit lui Stroe, în cazul în care o primărie dorește retragerea din ADI Apă Canal Constanța și, implicit, rezilierea contractului de delegare cu SC RAJA SA, primăria își asumă achitarea clauzei de răscumpărare, conform contractului de delegare, care presupune răscumpărarea tuturor investițiilor din fonduri proprii operatorului, dar și din fonduri europene, precum și o cotă parte din marja profitului nerealizat pe perioada de timp rămasă până la încheierea valabilității contractului de delegare semnat. Iar, Medgidia, a semnat contractul de delegare! Totodată, primăria își asumă, printre altele, și cheltuielile legate de mentenanța și funcționarea sistemului, respective energie electrică, plata către Apele Române, salarii, utilaje ș.a.m.d.

2

Potrivit Tratatului de Aderare a României la UE, la sfârșitul anului 2015 toate aglomerările cu peste 10.000 de locuitori trebuie să fie conforme, atât la colectarea apelor uzate urbane, cât și la epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora, adică cel puțin 95% din populația acestor localități trebuie să fie racordată la sisteme de canalizare și stații de epurare cu treaptă terțiară. Evident, procentul a fost sub valorile țintă negociate și stabilite cu UE, iar aglomerările cu peste 10.000 de locuitori aflate sub ținta stabilită riscă să suporte consecințele ce decurg din nerespectarea termenelor de conformare.

Potrivit RAJA, din cauza întârzierilor de implementare, există riscul să se demareze procedura de infringement asupra României.

1

8

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.