Spread the love

În baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 096/2028, în judeţul Constanța se desfăşoară un Exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, organizat şi condus de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Exerciţiul  de mobilizare se desfăşoară sub formă de aplicaţie metodică, în baza unui scenariu semi-fictiv, potrivit căruia evenimentele şi situaţiile elaborate pentru diferite situaţii de criză ipotetice escaladează gradual până la crearea premiselor pentru declararea stării de mobilizare parţială a Forţelor Sistemului Naţional de Apărare şi a economiei naţionale.

Scopul exerciţiului de mobilizare constă în verificarea/evaluarea stadiului de realizare a măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară în vederea creării condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare, precum şi a modului în care sunt îndeplinite obligaţiile ce revin instituţiilor, celorlalte autorităţi ale administraţiei publice şi a operatorilor economici, pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

Obiectivele exerciţiului vizează evaluarea posibilităţilor unor instituţii publice şi operatori economici de a asigura, în caz de mobilizare sau război, produse şi servicii specifice domeniului lor de activitate, continuitatea activităţilor economico-sociale, precum şi identificarea unor operatori economici potenţiali furnizori de produse şi servicii pentru apărare.

Comisia de verificare a exerciţiului este formată din echipe de observare-evaluare a activităților, care au în componență reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi din cadrul componentelor sistemului naţional de apărare (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale) şi ai ministerelor de resort (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) care au în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, instituţiile publice şi operatorii economici verificaţi.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *