Spread the love

De aproximativ doi ani, Asociația Elevilor din Constanța se întreține într-un circ de proporții cu Consiliul Județean Constanța. Concret, elevii și studenții constănțeni solicită acordarea reducerilor de 50% la transportul județean, insistând pentru adoptarea unui proiect de hotărâre în acest sens.

CITEȘTE ȘI:

Opoziția s-a alăturat elevilor anul trecut și a reluat susținerile și la ultima ședință a Consiliului Județean Constanța, liberalii dorind să fie acordată decontarea transportului pentru elevi și studenți.

CITEȘTE ȘI:

De partea cealaltă, consiliile județene din țară, inclusiv cel de la Constanța, anunță că această decontare ar produce o gaură înfiorătoare în buget, pe lângă multe alte aspecte nereglementate de lege.

CITEȘTE ȘI:

Legea nr. 1/2011, a educației naționale și Legea 92/2007, privind serviciile de transport local, reglementează cadrul prin care consiliile județene POT să acorde aceste subvenții. Întrucât exprimarea din lege este vagă, s-a lăsat loc nu doar pentru interpretări, ci și pentru răfuieli. Consiliul Județean Constanța a invocat faptul că nu deține o regie proprie de transport județean și, prin urmare, ar trebui făcută o licitație pentru desemnarea unui transportator, apoi a simulat un impact bugetar și… s-a luat de cap, iar elevii și studenții au insistat pentru acordarea facilității, indiferent de condiții. Au urmat proteste și amenințări cu plângeri penale. De asemenea, întrucât vorbim de două legi, ministerul de resort ar fi trebuit să rezolve această dispută, mai ales din perspectiva financiară.

Astfel, după mai multe proteste ale AEC la CJC și amenințări și discuții care nu au dus nicăieri, Ministerul Educației Naționale și-a adus aminte că există reglementări legale clare, cât și… bani la buget, pe care Consiliul Județean Constanța nu este obligat să îi pună la dispoziție.

CITEȘTE ȘI:

La jumate, integral… MEN zice că are și soluții și bani!

După mai multe corespondențe între TOMIS NEWS și Ministerul Educației, aflăm că există finanțare de la buget pentru mai multe categorii de elevi. Astfel, MEN ne-a precizat, luni, următoarele:

„Conform prevederilor din Legea educației nr. 1/2011 „elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă. Elevilor de nivel liceal care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă”, au precizat reprezentanții MEN, pentru TOMIS NEWS.

În altă ordine de idei, deși liberalii constănțeni au insistat la ultima ședință a Consiliului Județean Constanța pentru un acord de principiu asupra celor mai recente modificări aduse Legii nr. 92/2007, de la MEN aflăm că, dacă proiectul de hotărâre ar fi fost adoptat, nu putea fi pus în aplicare, întrucât… Guvernul încă nu a făcut actualizările la lege!

„Prin derogare de la prevederile din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier se stabileşte şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului. Metodologia de calcul al tarifului maxim şi valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Conform prevederilor menționate mai sus, elevii nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la școală pe distanțe de până la 50 de kilometri beneficiază de decontarea integrală a abonamentelor de transport rutier, în condițiile în care operatorii de transport rutier emit abonamente respectând tarifele prevăzute în Anexa nr. 2 din HG nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011”, au mai precizat reprezentanții MEN, pentru TOMIS NEWS.

MEN are soluția pentru problema de la Constanța, dar sunt chestiuni care depășesc sfera de atribuții

În ceea ce privește regia județeană de transport, pe care Consiliul Județean Constanța nu o deține, revenim la punctul din care… am plecat: pentru punerea în aplicare a transportului, trebuie desemnat un operator în acest sens, care emite abonamente. MEN susține că nu există probleme la nivel național, însă în ceea ce privește particularitatea de la Constanța, același minister se… spală pe mâini, susținând că nu suntem în măsură să exprimăm puncte de vedere. Astfel, MEN se mulțumește doar cu regementarea pe genunchi a cadrului legal, are banii prevăzuți în buget, dar lasă cale liberă situației tensionate de la Constanța.

Operatorul de transport rutier are obligaţia să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul rutier al elevilor. Nerespectarea de către operatorii de transport constituie contravenție, conform prevederilor art. 45 alin. (7^1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare. Față de cele anterior prezentate, vă facem cunoscut că nu există probleme identificate la nivel național în ceea ce privește decontarea navetei elevilor, deoarece Ministerul Educației Naționale acordă lunar, cu prioritate, fonduri cu această destinație, în baza solicitărilor unităților de învățământ preuniversitar. Referitor la alte prevederi ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale nu este în măsură să exprime un punct de vedere, deoarece sunt chestiuni care îi depășesc sfera de atribuții”, au concluzionat reprezentanții MEN, pentru TOMIS NEWS.

Cati Andronescu, veni, vidi… periit!

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a venit la Constanța, a promis și… a plecat. Exact acum o lună, Andronescu promitea, la Constanța, demararea unui program cu privire la asigurarea unor microbuze școlare. Evident, toate erau bune: legea făcută la timp, banii prevăzuți în buget, microbuzele vor fi livrate în cadrul acestui an școlar.

„În bugetul Ministerului Dezvoltării, pentru că acolo sunt bugetele pentru școlile noastre, sunt banii pentru 2.300 de microbuze. Noi analizăm la Ministerul Educației unde vor fi distribuite acestea, cu prioritate acolo unde ele se impun ca să îi aducem pe elevi din mediul rural spre mediul urban și poate chiar din urban spre școală. După ce se aprobă bugetul, în timpul acestui an școlar deja microbuzele vor fi contractate și livrate”, a spus Andronescu.

Achiziționarea microbuzelor școlare are ca obiectiv dotarea unităților administrativ-teritoriale în vederea transportului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural, precum și a municipiilor și orașelor care au sate și localități componente. Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile.

Aceste microbuze ar putea să acopere încă o parte din solicitările Asociației Elevilor din Constanța, întrucât MEN a precizat pentru TOMIS NEWS că ele vor fi puse la dispoziție pentru: manifestările culturale și competițiile sportive, transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu, transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale naţionale şi internaţionale, transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare şi extraşcolare, transportul cadrelor didactice ale unităţii şcolare la conferinţe, întâlniri de lucru, consfătuiri, însă fără a perturba transportul elevilor către şcoală şi spre domiciliu ș.a.m.d.

De asemenea, consiliile județene sunt absolvite de responsabilitate în acest caz, aceasta căzând în sarcina consiliilor locale, prilej cu care, cel mai probabil, vom avea un alt tămbălău social.

„Sumele necesare pentru achiziţia celor 2.300 de microbuze sunt prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru 2019. În aceasta perioadă, Ministerul Educației Naţionale efectuează o analiză pentru a stabili unde vor fi distribuite aceste mijloace de transport, luându-se în calcul prioritățile stringente pentru asigurarea acestui tip de transport”, au menționat reprezentanții MEN, pentru TOMIS NEWS.

CITEȘTE ȘI:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *