„Documentul strategic” al Strategiei Culturale a Constanței va fi supus votului Consiliului Local

Marți a avut loc prima rundă de reuniuni cu membrii grupurilor executiv și consultativ ale Strategiei Culturale a municipiului Constanța 2021-2031, prin dezbaterea Strategiei în cadrul Grupului consultativ, la care au luat parte operatori culturali independenți și reprezentanți ai mediului asociativ din Constanța; o primă reuniune similară, cu membrii Grupului executiv, a avut loc, de asemenea, la mijlocul acestei luni. Au fost propuse, în cadrul acestor formate de dialog, numeroase propuneri utile în domeniu, care vor fi incluse în document. Principalele propuneri vizează valorizarea patrimoniului cultural material și imaterial existent, derularea unor evenimente culturale sustenabile și de impact, dezvoltarea infrastructurii culturale, consolidarea sprijinului financiar și logistic acordat culturii, consolidarea coeziunii comunității culturale locale, perfecționarea mecanismului administrativ în domeniu etc.

Potrivit municipalității, membrii celor două grupuri de lucru și-au asumat sarcina de a transmite coordonatorului Strategiei evaluări, propuneri și recomandări privind diagnoza stării actuale a culturii în municipiul Constanța, perspectivele îmbunătățirii standardelor de calitate ale acesteia și elaborarea unui protofoliu de proiecte culturale prioritare, cu valoare strategică pentru orașul Constanța, în următorii 10 ani – 2021-2031. Coordonatorul Strategiei va edita proiectul documentului strategic în prima decadă a lunii iunie a.c., pe baza acestor propuneri. Documentul va intra în noi runde de dezbateri cu membrii Grupurilor executiv și consultativ, va fi elaborat în forma finală de către Grupul executiv, după care va fi înaintat Consiliului Local Municipal Constanța, ca proiect de hotărâre, pentru dezbatere și adoptare.

În această perioadă continuă totodată colectarea de propuneri și recomandări din partea persoanelor fizice și juridice din municipiul și județul Constanța privind dezvoltarea sectorului cultural al municipiului. Propunerile respective pot fi trimise, de către persoanele și instituțiile interesate, pe adresa de e-mail a coordonatorului Strategiei (dr. Dorin Popescu), dorin.popescu@primaria-constanta.ro.

Primăria municipiului Constanța transmite mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în procesul de elaborare a Strategiei (ca membri ai Grupului executiv, ca membri ai Grupului consultativ, prin transmiterea de propuneri și recomandări etc.), precum și tuturor celor care vor contribui, și în perioada următoare, la elaborarea primului document strategic al municipiului Constanța în domeniul cultural.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.