DOCUMENTE Ministerul Culturii lansează sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES, pentru operatorii culturali din zona independentă

Ministerul Culturii lansează sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES, dedicată și anul acesta operatorilor culturali din zona independentă. Domeniile pentru care se pot transmite oferte culturale sunt: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial. Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES 2021 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50.000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES 2021 trebuie să se desfăşoare în intervalul 3 septembrie – 31 octombrie 2021. Dosarul de participare va fi transmis în format fizic, pe adresa Ministerului Culturii- Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București – pentru Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu mențiunea pe plic „Proiect  Program ACCES 2021”. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 3 august 2021, data poștei. Dosarul de participare depus trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 2). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
  • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului şi a actelor doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc, după caz, aflate în termenul de valabilitate) şi patrimoniului ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz.
  • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actualizat (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
  • Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF în original, aflat în termenul de valabilitate.
  • Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritățile publice locale în original, aflat în termenul de valabilitate.
  • Copie certificată “conform cu originalul” a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
  • CV-urile membrilor echipei.
  • OPIS al dosarului semnat de solicitant.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES 2021, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

 CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE A PROGRAMULUI ACCES 2021*

Perioada de depunere a ofertelor culturale5 iulie –  3 august 2021
Perioada de selecție administrativă a ofertelor depuse4 – 10 august 2021
Perioada de evaluare a ofertelor culturale11 – 17 august 2021
Afișarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a rezultatelor selecției dosarelor18 august 2021
Perioada de depunere a contestațiilor19 – 21 august 2021
Perioada de soluționare a contestațiilor23 – 25 august 2021
Afișarea pe website-ul Ministerului Culturii, www.cultura.ro, a rezultatelor finale a selecției dosarelor26 august 2021
Semnarea contractelor27 august – 2 septembrie 2021

Documente anexate:

Norme metodologice;

Cerere de finanțare;

Grilă de evaluare;

Contract de finanțare – o tranșă;

Contract de finanțare – două tranșe;

Declarație de imparțialitate.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *