DGAS Constanța: Încep înscrierile pentru creșe

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța anunță miercuri startul procedurii de înscriere a copiilor în creșe. Capacitatea totală în creșele de stat este de 455 de locuri. Acest număr va crește semnificativ prin lucrările de modernizare, reabilitare și mansardare executate la toate unitățile. De asemenea, Primăria Constanța va  amenaja 2 creșe noi cu fonduri din bugetul local. Important este faptul că, în toate unitățile, copiii vor beneficia de cele mai bune condiții. Pentru anul școlar septembrie 2021 – iulie 2022, înscrierile se vor desfășura în perioada 04.05.2021 – 31.05.2021.

Dosarul de înscriere se depune on-line la adresa: inscriericrese@dgas-ct.ro  începând cu data de 04.05.2021 ora 08:00. Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

-cererea de înscriere tip;

-copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;

-copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;

-copie a certificatului de naștere pentru frații  minori, unde este cazul;

-adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;

-adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;

-pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;

-pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;

-declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare. Atenție! NU se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța. Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției administrare creșe Constanța, în data de 02 august 2021.

Numărul locurilor disponibile pentru anul școlar 2021-2022 se stabilește după centralizarea cererilor de  reînscriere și de transfer ce se depun în luna aprilie 2021 și este influențat și de stadiul lucrărilor de reabilitare și modernizare ce au loc la creșele din Constanța.

Ionuț Rusu, viceprimarul municipiului Constanța: „Venim în sprijinul părinților din Constanța și vom amenaja 2 noi creșe cu fonduri din bugetul local. Una dintre ele va fi pe strada Topolog, pe locul unei clădiri degradate. Acolo vom construi o creșă în care vor putea fi înscriși 200 de copii. Aceasta va fi și prima creșă din oraș care va avea o grupă de sugari. O doua creșă va fi amenajată în Palazu Mare, în locul cantinei sociale, care va avea 30 de locuri. În prezent, se lucrează la documentaţia care va sta la baza edificării noilor clădiri.”

Atenție! Numărul de locuri aprobate în fiecare creșă în parte poate fi influențat/redus în condițiile aplicării restricțiilor și măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de urgență/alertă/epidemie, etc. Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în luna mai 2021, sunt:

Creșa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu” , Aleea Cameliei nr.2);

Creșa nr.2, Aleea Mălinului nr.4 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în clădirea din Strada Poporului nr.25);

Creșa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;

Creșa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.