DEZBATERE PUBLICĂ Se dorește modificarea legii administrației publice: delegări obligatorii pentru viceprimari și vicepreședinți de consilii județene

O propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 a fost depusă luni la Camera Deputaților și se află în dezbatere publică. Susținută de 19 deputați și senatori de la PNL și PMP, propunerea arată că „se poate ajunge la situația în care viceprimarului/vicepreședintelui consiliului județean nu i se deleagă nici o atribuție și nici nu este pus în situația de a exercita de drept atribuțiile primarului/președintelui consiliului județean”.

Potrivit legii administrației publice locale, comunele, orașele și municipiile au câte un primar și un viceprimar, iar municipiile reședință de județ au un primar și doi viceprimari. De asemenea, județele au câte un președinte de consiliu județean și doi vicepreședinți. Astfel, numărul viceprimarilor și al vicepreședinților de consilii județene este mai mare decât cel superiorilor ierarhici și parlamentarii în cauză consideră că este „necesară stabilirea unui nivel minimal de activitate pentru aceste categorii speciale de aleși”.

„Complexitatea atribuțiilor impun prezența unui „ajutor” real de primar/președinte de consiliu județean, cu atât mai mult cu cât responsabilitatea politică a acestora în fața electoratului este identică”, mai susțin inițiatorii în expunerea de motive, care propun următoarele: obligația primarului/președintelui de consiliu județean de a delega anumite atribuții din sfera organizării executării și a executării în concret a serviciilor publice de interes local/județean. (…) În cazul în care unitatea administrativ teritorială are un singur viceprimar, inițiativa stabilește obligația primarului de a delega viceprimarului exercitarea atribuțiilor din domeniul social (asistența copilului, persoane cu handicap ș.a.m.d.). În cazul în care există doi viceprimari, primarul are obligația de a delega celuilalt viceprimar exercitarea atribuțiilor din domeniul infrastructurii – podurile și drumurile publice și serviciile comunitare de utilitate publică (alimentare cu apă, gaz, salubrizare, iluminat public și transport local ș.a.m.d.).

Pe de altă parte, obligația președintelui de consiliu județean ar fi delegarea unui vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor din domeniul social, iar celuilalt vicepreședinte atribuțiile din domeniul infrastructurii.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 a fost depusă luni la Camera Deputaților, iar până pe 7 martie Guvernul trebuie să emită un punct de vedere. De asemenea, propunerea se află în dezbatere publică, persoanele sau entitățile interesate își pot exprima opiniile până pe 20 martie AICI!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*