Dezbatere publică: proiect privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se aduce la cunoştinţa publică:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

Primăria Constanța anunță, miercuri, că proiectul de hotărâre poate fi consultat, începând cu data de 09.11.2016, pentru o perioadă de 30 de zile:

– la sediul Primăriei municipiului Constanţa situat pe Bd. Tomis nr. 51;

– pe site-ul instituţiei www.primaria-constanta.ro, la secțiunea ,,De interes public – Transparenţă Decizională pe Legea 52/2003 – Informare și consultare publică”;

– pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

În temeiul prevederilor art.7, alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, până la data 25.11.2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile sugestiile sau opiniile se vor transmite în scris:

– prin poştă la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, cam. 129;

– sau prin e-mail la adresa agenti.economici@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488192, persoană de contact Carmen Popa.

Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea activităților comerciale și serviciilor de piață în municipiul Constanţa.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*