DEZASTRU pentru Grup Servicii Petroliere! Compania lui Comănescu se dă de „ceasul morții”

Aparițiile mediatizate din ce în ce mai dese ale candidatului PNL la Primăria Constanța, Vergil Chițac, încep să aibă o logică. Zvonistica Constanței și mediul politic vorbesc de o „disperare” la Grup Servicii Petroliere, companie prezidată de Gabriel Comănescu, întrucât Chițac s-ar afla la „ani lumină” distanță de contracandidatul PSD, Decebal Făgădău. Totodată, au început să curgă și sondajele de opinie, care îl dau pe Chițac „în coasta” lui Făgădău, ultimul publicat de o televiziune care îi aparține lui Comănescu vorbind de o diferență de doar un procent, ceea ce a stricat de râs și toate curcile din bătătură.

Realitatea este că sponsorul principal al lui Chițac, Gabriel Comănescu, e băgat în belele până în gât. Compania sa, Grup Servicii Petroliere (GSP), se apropie vertiginos de insolvență, ceea ce explică și disperarea din spațiul public pentru alegerea la Primărie a celui care a făcut de râs Forțele Navale Române, Vergil Chițac. În concomitent cu această disperare, GSP pierde pe bandă în instanțele constănțene.

SC Lubbers Romania SRL, în calitate de creditor, „mătură” în instanță cu GSP, în două dosare ce au ca obiect o ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1013 CPC ș.u. Datoriile GSP nu sunt o noutate, așa că SC Lubbers a luat calea instanțelor pe 26 mai a.c., primul termen fiind stabilit pe 23 iunie.

În ziua în care SC Lubbers Romania SRL intenta proces, SC Tracon SRL, în calitate de reclamant, obținea o victorie în instanță împotriva GSP.

„Admite cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător şi de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra conturilor bancare, cerere formulată de petenta creditoare TRACON S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. Dispune înfiinţarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitoarei GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. şi popriri asigurătorii asupra conturilor bancare ale debitoarei până la concurenţa sumei de 118657,42 lei. Fixează în sarcina creditoarei obligaţia achitării cauţiunii în cuantum de 8306,01 lei, până la data de 06.06.2016, sub sancţiunea desfiinţării de drept a sechestrului şi a popririi, conform art. 956 Cod procedură civilă. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa, sub sancţiunea nulităţii. Încheierea se comunica creditoarei de către instanţă, iar debitoarei de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Executorie”, se arată în soluția din 26 mai a.c.

În penultima zi a lunii martie, creditorul SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI SRL acționa în instanță împotriva GSP Shipyard.

„Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C. IRIDEX GROUP IMPORT – EXPORT BUCUREŞTI FILIALA COSTINEŞTI SRL, în contradictoriu cu debitoarea SC GRUP SERVICII PETROLIERE SHIPYARD SRL. Obligă debitoarea să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicare, suma de 79.236,31 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate şi suma de 75.001,80 lei, reprezentând penalităţi de 0,5% pe zi de întârziere, calculate de la data scadenţei până la data de 21.03.2016, penalităţile urmând a se calcula în continuare de la data de 22.03.2016 şi până la data plăţii integrale a debitului principal. Obligă debitoarea la plata către creditoare, în termen de 30 de zile de la comunicare, a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie”, se arată în pronunțarea din 26 mai. Tot SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI SRL „mătura” cu GSP în instanțe într-un alt dosar, similar, cu soluție dată în 18 mai:

„Admite în parte cererea de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de creditorul S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT BUCUREŞTI FILIALA COSTINEŞTI S.R.L. în contradictoriu cu debitorul GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. Ordonă debitorului să plătească creditorului în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe suma de 17.989,25 lei, reprezentând rest de plată din contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere şi asimilabil menajere, conform prevederilor contractului de prestări servicii de salubrizare nr. 176/01.04.2013 şi a actelor adiţionale ulterioare, suma de 789,84 lei, reprezentând penalităţi de întârziere contractuale de 0,03% pe zi de întârziere, calculate de la data scadenţei fiecărei facturi fiscale şi până la data de 10.02.2016, precum şi penalităţi de întârziere calculate în continuare până la achitarea în întregime a debitului principal, fără a depăşi 5% din valoarea neachitată. Obligă debitorul la plata către creditor a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Executorie”. 

La fel ca în cazul SC Lubbers Romania SRL, SC CONSAL TRADE SRL solicită două ordonanţe de plată – OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. Următoarele termene fiind stabilite pentru 6 și 7 iunie.

Tot în iunie, pe data de 16, este fixat un termen într-un dosar în care PRANGL ROMANIA SRL solicită pretenții financiare de la GSP Shipyard.

SC ARGENTA SA a avut la rândul său de-a face cu „seriozitatea” GSP, fiind nevoită să apeleze în instanță pentru recuperarea creanțelor.

„Admite cererea . Ordonă debitoarei să plătească creditoarei în termen de 20 zile de la emiterea ordonanței suma de 119.338,60 lei, debit restant aferent facturilor emise în perioada 13.04.2014-19.12.2014. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 119.338,60 lei, începând cu data scadenței fiecărei facturi în parte și până la executarea integrală a obligației principale. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la data comunicării ordonanței. Cererea se va depune la Judecătoria Constanța. Pronunțată azi, 15.04.2016”. Numai că GSP a făcut cerere în anulare, iar următorul termen este stabilit pentru miercuri, 1 iunie.

Pretenții contractuale pretinde și SC RAC SRL, care a avut câștig de cauză pe 24 februarie.

„Admite cererea formulată de reclamantul RAC SRL. Dispune restituirea către reclamant a sumei de 5475 lei achitate cu titlu de taxă judiciară de timbru în dosarul nr. 671/212/2016, conform ordinului de plată nr. 23/14.01.2016. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa, sub sancţiunea nulităţii”. GSP a făcut apel, iar următorul termen a fost stabilit pentru astăzi.

O altă validare de poprire solicită și debitorul BOB STEEL CONSTRUCT LLC, care a acționat împotriva GSP Shipyard în 13 mai, iar SC ROMEC ENGINEERING SRL, apărată de SC Urban și Asociații SRL, obținea o nouă victorie: poprire asigurătorie disjuns din dosarul nr.2661/212/2016.

„Admite în parte cererea. Executorie”, se arată în soluția din 8 aprilie. Tot la Urban și Asociații au apelat și cei de la SC A-Z SRL, solicită pretenții financiare de la GSP, iar următorul termen este fixat pe 18 august.

Pe 26 mai, reclamantul SC DIRDATES PRODUCT SRL și pârâtul GSP Shipyard anunțau că aleg calea amiabilă, într-un alt dosar în care reclamantul invocă pretenții contractuale.

SC SAFETY SRL și-a recuperat banii de la GSP în 13 aprilie.

„Admite cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea S.C. SAFETY S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. GRUP SERVICII PETROLIERE S.A. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 34.790,29 de lei, cu titlu de contravaloare a serviciilor prestate, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Fără cheltuieli de judecată”, se arată în soluția dată în dosarul 2210/212/2016.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.