Curtea de Conturi: PREJUDICII de aproape 700 de milioane lei în starea de urgență. Prețuri umflate, cheltuieli nelegale, acte modificate cu PASTĂ CORECTOARE!

Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului Raportul special privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență. Documentul aprobat de Plenul Curții prin Hotărârea nr. 387/2020 are la bază un control amplu, desfășurat în perioada mai-iulie 2020, la 949 de entități din administrația publică centrală și locală. Pentru a răspunde eficient și rapid solicitării Parlamentului, instituția supremă de audit a mobilizat peste 700 de auditori publici externi.

Raportul își propune să prezinte forului legislativ, cetățenilor și altor factori interesați modul de gestionare a resurselor publice în perioada stării de urgență, constatările Curții de Conturi, precum și concluziile și propunerile ce derivă din acestea, în conformitate cu mandatul primit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2020. La baza selecției entităților auditate au stat sumele alocate de la bugetele centrale și locale pentru gestionarea stării de urgență, respectiv sumele utilizate, pe sursele de finanțare și pe destinații. Astfel, au fost selectate acele autorități care au primit sume importante de la aceste bugete, dar și cele care au primit responsabilități și atribuții suplimentare în situația de urgență. Nu în ultimul rând, în procesul de selecție au fost extrem de relevante achizițiile realizate, după tipul și valoarea acestora, specifice situației de urgență.

Impactul financiar estimat de auditori în urma acțiunilor de control este compus din venituri suplimentare, prejudicii și abateri financiar contabile. Astfel, veniturile suplimentare estimate se ridică la 647 de mii de lei. Abaterile financiar contabile estimate pentru perioada supusă controlului sunt de 659 de milioane de lei, în timp ce prejudiciile sunt de 38,3 milioane de lei.

Cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, până la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul asigurărilor de șomaj se ridică la 5 miliarde de lei. Din această sumă, 73% reprezintă plata indemnizației acordate pe perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (3,69 miliarde de lei), 13% sunt indemnizațiile acordate altor categorii de personal ale căror activități au fost întrerupte ori s-au derulat la un nivel foarte scăzut (662 de milioane de lei), iar 5,3% vizează cheltuielile privind stocurile de urgență medicală (266 de milioane de lei). Restul fondurilor s-au alocat pentru stimulentul de risc și alte cheltuieli specifice perioadei de urgență. La finanțarea publică a cheltuielilor destinate prevenirii și combaterii pandemiei se adaugă donațiile și sponsorizările, în bani sau în natură, primite de instituțiile publice. Astfel, entitățile auditate de Curtea de Conturi au primit și înregistrat donații și sponsorizări în valoare de 214,7 milioane de lei (44,4 milioane de euro).

Jale la UNIFARM!

Curtea de Conturi a descoperit la Unifarm nereguli grave legate de achizițiile făcute în lupta cu noul coronavirus: prețuri umflate, cheltuieli nelegale, acte modificate cu… pastă corectoare. Potrivit Curții de Conturi, în perioada 15.03-15.05.2020 Compania a încheiat contracte pentru achiziția unor echipamente și materiale sanitare specifice combaterii pandemiei cu coronavirus în valoare 1.619.238 mii lei. În aceeași perioadă, Compania a efectuat plăți, de 1.018.802 mii lei, din care plăți în avans de 805.382 mii lei, reprezentând 79% din totalul plăților care au fost efectuate. Contractarea de către Companie a acestor achiziții de echipamente și materiale sanitare în valoare 1.619.238 mii lei s-a făcut fără existența prevederilor bugetare aprobate cu această destinație. În plus, CN UNIFARM SA a angajat și a efectuat cheltuieli (achiziții de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus) mai mari decât cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în sumă totală de 1.463.073 mii lei, fără aprobarea consiliului de administrație, a ministerului de resort și fără aprobarea AGA. Mai mult, aceste achiziții au fost efectuate de către CN UNIFARM SA contrar legii și statutului Companiei, respectiv fără ca directorul general al companiei să solicite aprobarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) pentru efectuarea acestor achiziții.

Potrivit Curții de Conturi, compania a achiziționat echipamente/materiale sanitare de la firme intermediare deși deținea toate autorizațiile necesare în vederea realizării achizițiilor direct de la producătorii externi prin importul acestora și/sau de la producători interni, ceea ce a făcut ca CN UNIFARM să plătească prețuri de achiziție mai mari cu suma estimată la 175.274 mii lei. Din analiza modului de întocmire/derulare a contractului de achiziție, s-a constatat că CN UNIFARM SA a contractat aparatură medicală (20 aparate RT PCR și un număr de 300 ventilatoare) în valoare de 80.080 mii lei care nu a fost livrată de către furnizor până la data de 15.05.2020. Pentru aceste echipamente CN UNIFARM SA nu a solicitat, prin contractul care a fost încheiat cu furnizorul, niciun fel de specificații tehnice care să justifice prețul la care au fost achiziționate. Aceste echipamente au fost achiziționate doar prin utilizarea unor termeni generali specifici, astfel încât echipa de control a procedat la verificarea prețurilor practicate pe piața de profil pentru acest tip de echipamente.  Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că un ventilator Drager Evita V300 se regăsește cu un preț de vânzare de 26.380 USD/bucată. La acest preț furnizorul acordă o reducere de 10.000 USD, astfel încât prețul final este de 16.380 USD/bucată, comparativ cu prețul de 56.000 USD/bucată la care au fost contractate de către CN UNIFARM SA.

Pentru ventilatoarele made în China (Beijing) s-au regăsit prețuri cuprinse între 7.000 și 10.000 USD/bucată, comparativ cu prețul de 56.000 USD/bucată la care au fost achiziționate de către CN UNIFARM SA. Prețurile de vânzare utilizate pentru această analiză comparativă sunt prețuri valabile la data controlului.

Achiziția în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova: În ceea ce privește cantitatea de 500.000 măști FFP2 KN 95 care au fost furnizate de către CN UNIFARM SA Ministerului Sănătății, menționăm că în data de 10.04.2020, CN UNIFARM SA a recepționat cantitatea de 560.680 măști FFP2 KN 95 la prețul unitar fără TVA de 9,92 lei/bucată. Potrivit „Situației privind operațiunile de punere în liberă circulație de bunuri destinate combaterii pandemiei Covid 19” transmisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Vămilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice prin adresa nr.10574/18.05.2020, firma importatoare de la care a efectuat achiziția CN UNIFARM SA, a declarat la intrarea în țară un preț unitar de achiziție fără TVA de doar 7,50 lei/bucată. Procedând astfel, CN UNIFARM SA a plătit suplimentar firmei importatoare valoarea de 2,42 lei/bucată mască FFP2 KN95, reprezentând diferența dintre prețul de achiziție și prețul de intrare în țară declarat de furnizor, ceea ce reprezintă plăți nejustificate în valoare de 1.357 mii lei. Aceste măști au fost ulterior comercializate către Ministerul Sănătății și au făcut obiectul donației către Republica Moldova.

Din verificarea operațiunilor comerciale (vânzare) a produselor efectuate de către CN UNIFARM SA, în baza Contractelor încheiate cu Ministerul Sănătății, a situației produselor comercializate în perioada 15.03 – 15.05.2020, precum și a documentelor financiar-contabile care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate, s-a constatat faptul că, CN UNIFARM SA a comercializat către Ministerul Sănătății cantitatea de 500.000 măști la un preț unitar de 16,95 lei (fără TVA), respectiv cu un adaos comercial de 71% (…) Astfel, cantitatea de 500.000 măști de tip FFP2 KN95 în valoare de 4.960 mii lei a fost comercializată de CN UNIFARM SA către Ministerul Sănătății la o valoare de 8.475 mii lei, cu un adaos comercial. Totodată, nu au fost evidențiate și înregistrate corespunzător operațiuni de ieșire din gestiunea CN UNIFARM SA a unor medicamente și echipamente medicale. În baza situațiilor și documentelor prezentate, s-a constatat că în data de 05.05.2020, din gestiunea CN UNIFARM SA au fost predate către IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), medicamente și echipamente medicale, așa cum rezultă din procesul verbal de custodie din data de 05.05.2020, încheiat între CN UNIFARM SA și IGSU, respectiv: – 1.200 cutii Hidroxiclorochină tablete și 1.600 cutii Lopinavirum și Ritonavirum; – mănuși chirurgicale (200.000 buc.), măști FFP2 (500.000 buc.), combinezoane (25.000 buc.), viziere de protecție (5.000 buc.), ochelari de protecție (5.000 buc.), alcool sanitar (39.450 l) și substanțe dezinfectante (25.000 kg). Aceste operațiuni de ieșire din gestiunea companiei a unor produse nu au fost evidențiate și nu au fost înregistrate corespunzător în evidența operativă. Produsele au fost predate de către companie în custodia I.G.S.U. fără documente legale aprobate de către conducerea entității, întrucât procesul verbal de custodie este semnat din partea CN UNIFARM SA doar de către un farmacist de specialitate. În data de 06.05.2020, respectiv la o zi diferență după predarea medicamentelor și dispozitivelor medicale către IGSU, între reprezentanții CN UNIFARM SA și comisia de recepție a Ministerului Sănătății numită prin OMS nr. 1776/22.11.2019, au fost încheiate un număr de 3 (trei) procese verbale de recepție, potrivit cărora, CN UNIFARM SA, reprezentat de un farmacist de specialitate și un gestionar depozit, au predat Ministerului Sănătății medicamente și echipamente medicale în valoare de 16.247 mii lei, astfel: – produse livrate Ministerului Sănătății în baza Contractului de furnizare nr. 7939/06.05.2020 cu o valoare de 14.454 mii lei, având ca obiect comercializarea către minister a unor cantități de mănuși chirurgicale (200.000 buc.), măști FFP2 (500.000 buc.), combinezoane (25.000 buc.), viziere de protecție (5.000 buc.), ochelari de protecție (5.000 buc.), alcool sanitar (39.450 l) și substanțe dezinfectante (25.000 kg);  – produse livrate Ministerului Sănătății în baza Contractului de furnizare nr. 7938/06.05.2020 cu o valoare de 1.793 mii lei, având ca obiect comercializarea către minister a 1.200 cutii Hidroxiclorochină tablete și 1.600 cutii Lopinavirum și Ritonavirum. Potrivit procesului verbal de custodie, în data de 05.05.2020, CN UNIFARM SA a predat către IGSU produsele care făceau obiectul celor 2 contracte menționate, deși aceste contracte au fost încheiat și vizate CFP în data de 06.05.2020. Menționăm faptul că, data aferentă vizei pentru control financiar preventiv care a fost acordată pentru cele două contracte, a fost modificată prin ștergere cu pastă corectoare. Mai mult decât atât, așa cum rezultă din documentele prezentate, la data predării în custodia IGSU a cantităților de echipamente medicale/soluții antiseptice și dezinfectante, Compania participa în fapt la procedura de achiziție a acestor echipamente efectuată de Ministerul Sănătății. De asemenea, între CN UNIFARM SA în calitate de firmă contractantă și Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate contractantă, au fost încheiate procese verbale de recepție a medicamentelor și echipamentelor care au fost în fapt predate fără documente legale aprobate de către conducerea entității, către IGSU, însă produsele în cauză nu existau în gestiunea Companiei la momentul întocmirii acestor procese verbale de recepție.

Concluzia care se desprinde din cele prezentate este că resursele financiare ale CN UNIFARM SA, care constau în credite contractate special pentru starea de urgență, în vederea achiziționării de produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus, au fost gestionate defectuos, atât prin efectuarea unor achiziții de echipamente și materiale sanitare de la firme intermediare, la prețuri supraestimate, cât și prin efectuarea de plăți în avans, Compania nu a asigurat corespunzător și urgent rețeaua sanitară cu produse specifice combaterii pandemiei cu coronavirus.

Raportul special privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență poate fi consultat pe pagina de internet a Curții de Conturi, www.curteadeconturi.ro, la secțiunea Publicații – Rapoarte de control încheiate în urma acțiunilor efectuate la cererea Parlamentului.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *