Cuantumul ajutorului de deces a fost majorat de la 1 ianuarie

Printre ajutoarele sociale acordate românilor de către stat se numără și ajutorul de înmormântare. De la 1 ianuarie 2022, valoarea acestuia a crescut semnificativ, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul mediu brut s-a mărit în conformitate cu Legea asigurărilor sociale de stat pe anul în curs. Astfel, acesta s-a majorat de la 5.380 de lei la 6.095 de lei. Majorarea salariului mediu brut a determinat şi creşterea valorii ajutorului de deces, care se calculează în funcție de valoarea salariului. Cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, astfel:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;

– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Pentru a primi ajutorul de deces, este necesară depunerea următoarelor documente la Casa Judeţeană de Pensii:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).
DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.