Spread the love

RAJA S.A. va executa în perioada care urmează ample lucrări de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din comuna Crevedia. Investițiile sunt prevăzute în Contractul de Lucrări Rețele apă și canalizare Crevedia și fac parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, realizatprin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

Contractul de lucrări are o valoare de aproape 30 milioane lei și cuprinde trei obiective principale:

 1. Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de peste 13 km și realizarea a 1600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu;
 2. Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu 1800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare;
 3. Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere.

Astfel, joi, la sediul Centrului Zonal Buftea a avut loc semnarea Contractului de Lucrări 28 – Rețele apă și canalizare Crevedia. La eveniment au participat alături de conducerea societății RAJA S.A., președintele Consiliului Județean Ilfov – Marian Petrache, primarul orașului Buftea – Gheorghe Pistol, președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, primarul comunei Crevedia – Florin Petre și Directorul General al AM POIM – Cristi Mărișteanu.

Este un contract ambițios, de care oamenii au nevoie. Nu sunt primele investiții din această zonă deservită de compania noastră. Buftea și Crevedia au mai beneficiat de lucrări în valoare de aproximativ 84 milioane lei, iar Corbeanca are sisteme noi de alimentare cu apă și canalizare de peste 38 milioane lei. Ne mândrim că în cadrul celor două proiecte, Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, am atras peste 1,1 miliarde euro. Nu a fost ușor, mai ales în condițiile în care aceste programe nu se puteau realiza și fără o cofinanțare din partea RAJA SA, care a asigurat din fonduri proprii peste 110 milioane euro”, a spus directorul general al RAJA, Felix Stroe.

Contractul de lucrări semnat astăzi, face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța realizat în cadrulProgramului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 milioane Euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Cele 54 de contracte se află în diferite stadii de implementare:

 • 25 de contracte atribuite (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei;
 • 1 contract în valoare  de 54.093.400,41 lei se va semna în săptămâna 29.06.2020-03.07.2020
 • 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;
 • 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Finanțarea proiectului este suportată de Comisia Europeană – 440.179.992,19 Euro, bugetul de stat – 67.321.645,86 Euro, RAJA SA – 33.054.818 EuroșiBugetul local – 10.357.176,29 Euro.

Investițiile din acest ambițios program cuprind următoarele lucrări:

1.  Sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km
 • Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi
 • Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar

2.  Sistemul de canalizare

 • Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km
 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi
 • Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi
 • Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

          Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40 % la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Contractul semnat joi, Rețele apă și canalizare Crevedia prevede investiții pe raza Unității Administrativ – Teritoriale Crevedia din județul Dâmbovița în valoare totală 37.660.182,89 lei, astfel:

 • Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 13,5 km și realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu în valoare de 10.644.673,4 lei;
 • Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu 1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare în valoare de 18.361.705,81 lei;
 • Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere în valaore de 8.653.803,68 lei.

Tot în comuna Crevedia se află în desfășurare un alt contract de lucrări care vizează extinderea și distribuția de apă potabilă în localitatea Crevedia – „Sursa de apă și stație tratare Crevedia” .

Acesta are o valoare de 4.665.222,66 lei și are termen de finalizare data de 30.09.2020. Lucrările prevăzute în acest contract, respectiv realizarea a 6 foraje noi, extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de peste 1 km și modernizarea stației de tratare a apei se află într-un stadiu de execuție avansat, 80% din totalul lucrărilor prevăzute fiind deja finalizate.

Prin aceste investiții RAJA S.A. are în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate, creşterea nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc.

PE ACELAȘI SUBIECT:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *