Constanța va putea fi admirată de la înălțime: RATC introduce autobuzele etajate. Portul Constanța, introdus în traseu!

Se apropie sezonul cald, așa că Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța (RATC) se pregătește să reintroducă autobuzele etajate. Deocamdată, vor fi introduse patru astfel de autobuze, care vor circula pe un traseu turistic, intitulat CITY TOUR: Gara CFR – Piața Far – Poarta 5 – Silozurile Saligny (incinta Port) – Cuibul Reginei (incinta Port) – Portul Turistic Tomis – bd. Elisabeta – str. Termele Romane – str. Negru Vodă – str. Mircea cel Batrân –  bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Stațiunea Mamaia și retur.

Noutatea din acest an o reprezintă introducerea Portului Constanța în traseul autobuzelor etajate, turiștii având posibilitatea de a vedea farul Genovez, Silozul Anghel Saligny, Gara Maritimă, Bursa Maritimă, Cuibul Reginei, Digul de Nord și Cazinoul din Constanța. Cele patru autobuze vor circula în perioada 28 aprilie – 1 mai, urmând ca traseul turistic cu autobuzele etajate să fie reluat după 15 iunie. Atunci vor fi introduse șase autobuze.

Pentru o călătorie în perioada de 1 Mai, turiștii și constănțenii trebuie să plătească 1,5 lei. După 15 iunie, o călătorie CITY TOUR costă 3 lei, iar cu 5 lei puteți să vă plimbați toată ziua! Conducerea RATC spune că, în perioada sezonului estival, linia 100 va fi prelungită până în stațiunea Mamaia. Un bilet valabil timp de 60 de minute pe toate liniliile costă 2 lei, o călătorie cu mijloacele de transport în comun – 1,50 lei, pentru două călătorii – 3 lei, un bilet valabil 24 de ore pe toate liniile – 5 lei, iar un bilet valabil șapte zile – 30 de lei. Noile tarife pentru mijloacele de transport în comun au fost aprobate de Consiliul Local Municipal Constanța, în ședința din 25 aprilie.

Plan de administrare şi management pentru perioada 2018 – 2022, aprobat de Consiliul Local Constanța

Tot consilierii locali au mai aprobat, în cadrul aceleiași ședințe, planul de administrare şi management al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru perioada 2018 – 2022. În cadrul planului, Consiliul de Administraţie al RATC Constanta a propus o serie de măsuri care să ducă la modernizarea și eficientizarea activității.

La data încheierii exerciţiului financiar al anului 2017, RATC nu înregistrează credite sau împrumuturi pentru nevoi curente în desfăşurarea activităţii. Astfel, în anul 2017 RATC a realizat un profit operaţional de peste 4 milioane de lei.

Directorul RATC, Bogdan Niță, a declarat pentru TOMIS NEWS că, printre țintele Consiliului de Administrație al Regiei se numără: transformarea regiei în societate funcţionând în baza Legii nr. 31/1990 a societăţilor, modificată și republicată, prin reorganizarea şi restructurarea activităţii acesteia pe baze logice şi funcţionale moderne, în conformitate cu HCL nr. 379 din 27.11.2017; corelarea în conformitate cu prevederile legale (O.G. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare) a cheltuielilor cu veniturile realizate, în termeni prudentiali, pentru reducerea pierderilor; implementare de soluţii de creştere a calității muncii, prin îmbunătăţirea sistemului de control intern managerial; respectarea programului de plăţi eşalonate către ANAF, conform Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. 12804/29.11.2016, modificată prin Decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată nr. 4319/20.04.2017; actualizarea şi monitorizarea în permanenţă, împreună cu Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Constanţa a modului în care se aplică prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 302/2017, pentru acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, precum şi cu evidenţierea corespunzătoare a beneficiarilor legislaţiei la nivel naţional; mărirea veniturilor operaţionale din vânzarea titlurilor de călătorie: bilete şi abonamente, prin continuarea implementării unor măsuri de marketing coerente, dinamice, adecvate cerinţelor publicului călător; biletele tipărite pe hârtie termică şi abonamentele eliberate la punctele de vânzare reprezintă soluţia actuală pe care o utilizează RATC pentru călătoriile cu autobuzele publice.

„Pe termen mediu este necesară implementarea un sistem de e-ticketing care să cuprindă automate de eliberare a cardurilor de călătorie cât şi sisteme de validare şi control electronice“, se arată în planul de administrare.

Directorul RATC a adăugat că în planul aprobat de Consiliul de Administraţie al RATC sunt incluse și stabilirea unor noi centre şi subcentre de cost, cu care să se poată evidenţia în permanenţă cheltuielile cu implementare de aplicaţii soft modulare de tip ERP sau echivalent (managementul resurselor); eficientizarea măsurilor de prevenire a călătoriilor frauduloase, prin colaborare intensivă cu organele abilitate; analiza costurilor şi a posibilităţii internalizarii serviciului de curăţenie/C.I.Z.; realizarea de studii pentru mărirea gradului de mobilitate al populaţiei oraşului şi introducerea de noi linii de transport precum şi eliminarea pe cât posibil a traseelor regiei care se suprapun; reducerea consumului de carburant, urmărind respectarea întocmai a normelor interne de consum (norma internă 6101/28.09.2010 – 4730/29.09.2010) şi optimizarea costurilor de aprovizionarea cu carburant; analiza preţurilor practicate de regie pentru publicitate, pe stâlpii din administrare, pe şi în interiorul autobuzelor şi corelarea lor cu preţul pieţei, acolo unde este cazul, pentru a putea mări veniturile din publicitate; analiza şi reevaluarea preţurilor pentru spaţiile închiriate de către regie pentru terţi, conform situaţiei patrimoniale existente, pentru creşterea veniturilor din chirii; utilizarea adecvată a resurselor umane cu optimizarea costurilor salariale, respectiv modificarea organigramei actuale – noua organigramă va structura într-un mod logic şi funcţional toate compartimentele din regie, eliminând dualitatea existentă în prezent; scăderea cheltuielilor cu piesele şi materialele necesare mentenanţei şi reparaţiilor aferente parcului auto, luând în calcul retragerea din circulaţie şi conservarea autobuzelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic (prezintă defecţiuni majore) fără a afecta programul zilnic de transport.

DISTRIBUIE
error0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*