CONSTANȚA Primăria demarează licitațiile pentru spațiile publicitare. Se închiriază pe 5 ani

Primăria municipiului Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488156, e-mail: biroulpublicitate@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 17.02.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța. Obiectul licitației publice îl constituie închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a amplasamentelor, respectiv terenuri și stâlpi, ce aparțin domeniului public al municipiului Constanța, identificate cu număr cadastral și valoare de inventar, grupate în 5 pachete, conform anexelor ce fac parte integrantă din documentația de atribuire aprobată prin H.C.L. nr. 474/28.12.2021 privind închirierea prin licitație publică a amplasamentelor prevăzute in H.C.L. nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Potrivit Primăriei Constanța, pachetele se vor licita individual și cuprind locații de pe tot teritoriul municipiului Constanta pe care se vor amplasa mijloace publicitare de tipul: panouri publicitare luminoase, ecrane publicitare, totemuri indicatoare și indicatoare publicitare direcționale. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 474 din 28.12.2021. Documentația de atribuire pentru fiecare pachet de amplasamente, respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formulare, contractul de închiriere-cadru, se pot procura de la Serviciul registratură electronică și management documente – biroul nr. 4, situat în incinta City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr. 116 C, Constanța, zilnic, până la data de 08.02.2022, între orele 11.00 -16.00, contra sumei de 200 lei/pachet. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.02.2022, ora 16.00.

Ofertele pot fi  depuse la Serviciul registratură electronică și management documente – biroul nr. 4, situat în incinta City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr. 116 C, Constanța, până la data de 16.02.2022, ora 12.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488156 sau prin e-mail la adresa: biroulpublicitate@primaria-constanta.ro.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *