Consiliile locale, obligate să susțină financiar activitățile de tineret? „Organizațiile tinerilor se confruntă cu o lipsă acută de fonduri”

Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006 se află în dezbaterea Camerei Deputaților și propune modificarea Legii tinerilor, astfel încât, în toate localitățile României, activitățile de tineret să poată fi susținute de consiliile locale.

„Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ să constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Fondul destinat activității de tineret se utilizează pentru finanțarea activităților a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de tineret și pentru tineret, precum și a unor activități de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret de pe raza unității administrativ teritoriale respective. (…) Organizațiile de tineret se confruntă cu o lipsă acută de fonduri pentru implementarea acestora. (…) Legea în forma actuală este discriminativă (sic!) pentru localitățile care nu sunt municipii reședință de județ și nu pot constitui un buget destinat activităților de tineret. Legislația actuală permite doar alocarea de fonduri în bugetele locale numai pentru activitățile sportive și cultural-educative, dar nu și pentru fondul destinat activităților de tineret. Lipsa fondurilor în localitățile mai mici este un fapt care indirect îi face pe tineri să părăsească teritoriul natal imediat după terminarea studiilor din cauza lipsei de oportunități de dezvoltare personală și profesională. Pe termen lung, exodul tinerilor duce la o economie locală subdezvoltată”, se arată în expunerea de motive a celor nouă deputați și senatori.

Problema este că inițiatorii, toți din partea UDMR, nu precizează nici sursa de proveniență a acestor fonduri, în contextul în care localitățile care nu sunt municipii reședință de județ, constant subfinanțate, reclamă o nouă problemă: incapacitatea de plată a salariilor aparatului administrativ, darămite să asigure finanțarea activităților de tineret. Totodată, provenind din partea UDMR, proiectul de lege poate părea, în lipsa surselor de finanțare, un nou prilej de negociere și șantaj politic, fără aplicarea exactă a prevederilor de modificare a Legii tineretului, stipulate în expunerea de motive. Cu alte cuvinte, dacă autoritățile locale ar putea avea cadrul legal de asigurare a acestor activități, nu înseamnă că o vor și face, din lipsă de fonduri.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 24 octombrie a.c. și, în prezent, este trimis pentru avize și raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor, termenul limită fiind 16 noiembrie a.c., la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*