CONCURS la RAEDPP Constanța: Se caută economist

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța organizează în data de 10.08.2021 un concurs pentru ocuparea unui post de economist în cadrul Serviciului Administrare „Henri Coandă” – pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire. Concursul va consta într-o probă scrisă, în data de 10.08.2021, ora 09:00, și o probă de interviu în data de 10.08.2021, ora 14:00, care se vor desfășura la sediul RAEDPP Constanța din Bdul. Tomis nr.101.

În vederea participării la concurs, până la data de 09.08.2021, la ora 15:00, candidații vor depune la Registratura RAEDPP Constanța (Municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.101 – etaj I): cererea de înscriere la concurs, currriculum vitae, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, după caz, certificat și alte documente care atestă efectuarea unor specializări, declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal etc. Actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul RAEDPP Constanța și pe site-ul www.raedpp-constanta.ro. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 08:00 – 16:00 de la Compartimentul Resurse Umane, tel.0241/580.523 – interior 24 sau la sediul RAEDPP Constanța, etaj III, camera 9.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.