Comisia Europeană a prezentat planul pentru incluziunea migranților, pe 2021 – 2027

Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027, care recunoaște „contribuția importantă pe care și-o aduc migranții la UE”.

Potrivit unui comunicat al CE, planul de acțiune promovează incluziunea pentru toți, recunoscând contribuția importantă pe care și-o aduc migranții la UE și eliminând obstacolele de natură să împiedice participarea și incluziunea în societatea europeană a persoanelor cu profil de migrant, de la nou-veniți la cetățeni. La baza acestui plan stă principiul potrivit căruia integrarea incluzivă necesită eforturi atât din partea individului, cât și din partea comunității-gazdă.

Incluziunea este întruchiparea modului de viață european. Politicile de integrare și de incluziune sunt vitale pentru nou-veniți și pentru comunitățile locale; acestea contribuie la dezvoltarea unor societăți bazate pe coeziune și a unor economii puternice. Orice persoană care are dreptul de a se afla în Europa ar trebui să aibă acces la instrumentele care îi sunt necesare pentru a-și valorifica pe deplin potențialul și pentru a-și asuma drepturile și obligațiile care ghidează Uniunea Europeană”, a declarat Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european.

Planul de acțiune propune un sprijin precis direcționat și adaptat, care ține seama de caracteristicile individuale ce se pot dovedi problematice pentru persoanele cu profil de migrant, cum ar fi genul sau contextul religios. Reușita integrării și a incluziunii depinde atât de măsurile luate din timp, cât și de angajamentul asumat pe termen lung. Principalele acțiuni vizează educația și formarea favorabile incluziunii, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior, punând accentul pe facilitarea recunoașterii calificărilor și pe învățarea susținută a limbilor țărilor-gazdă, cu sprijin din fonduri UE, dar și îmbunătățirea șanselor de angajare și a recunoașterii competențelor. În acest sens, Comisia anunță că va colabora cu partenerii sociali și economici și cu angajatorii pentru a promova integrarea pe piața forței de muncă, a sprijini spiritul antreprenorial și a facilita recunoașterea și evaluarea competențelor de către angajatori.

Promovarea accesului persoanelor cu profil de migranți la servicii de sănătate, inclusiv de sănătate mintală, și accesul la locuințe adecvate și accesibile, finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul pentru azil și migrație și InvestEU, sunt alte priorități stabilite prin planul de acțiune. Potrivit CE, în prezent, aproximativ 34 de milioane de locuitori ai UE s-au născut în afara Uniunii, adică aproximativ 8 % din populația UE, iar 10% dintre tinerii (15-34 de ani) născuți în UE au cel puțin un părinte născut în străinătate.

Migranții și cetățenii UE cu profil de migranți joacă un rol-cheie în societatea europeană și în diferite sectoare ale economiei noastre, inclusiv în calitate de lucrători care asigură servicii esențiale. Cu toate acestea, ei întâmpină în continuare probleme în ceea ce privește accesul la educație, încadrarea în muncă, asistența medicală și incluziunea socială”, susțin reprezentanții CE.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.