CJC în control la Spitalul Județean. Raportul este GROAZNIC! „Curățenia este nesatisfăcătoare, nu există aprovizionare corespunzătoare”

Ca urmare a dispoziției președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, în data de 14.03.2018 începând cu ora 15:45 la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Serviciul Control împreună cu Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității și Direcția de Dezvoltare Județeană si Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Județean Constanța au efectuat un control ce a avut următoarele obiective:

(1)Verificarea curățeniei;

(2)Verificarea programului și prezenței angajaților;

(3)Verificarea nevoilor/necesităților la inventar;

(4)Verificarea stocurilor de medicamente, de materiale sanitare și de biocide;

(5)Verificarea stadiului de implementare a conformităților conform planului și calendarului de conformare al autorizației sanitare;

(6)Verificarea situației serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical (SPIAAM).

Potrivit Consiliului Județean Constanța, controlul s-a efectuat în 4 secții ale SCJU: Secția Clinică Medicină Internă II, Secția Clinică Neurologie, Secția Clinică Cardiologie, Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie.

(1)Verificarea curățeniei

Constatări/Concluzii:

-În 3 din cele 4 secții verificate, curăţenia la nivel de secţie este, în general, corect întreţinută, făcând abstracție de aspectul nemodernizat al secției Clinică Medicină Internă II (unde nu persista vreun miros urât, culoarele și saloanele erau curățate, iar pacienții nu s-au plâns de stadiul curățeniei). În urma sondajelor aleatorii de inspecţie la nivel de saloane, s-a constatat un habitat adecvat actului medical pentru pacienți (salon curat, aerat, pacienţii multumiţi de actul medical şi de personalul medical, medicaţia prescrisă de medicul specialist nelipsită, regimul alimentar cu hrană de calitate).

-La secția Neurologie curăţenia la nivel de secţie este nesatisfăcătoare (din declarațiile asistentelor medicale reiese că angajatele societății care asigură serviciul de curățenie, nu își îndeplinesc cu maximă diligenţă atribuţiile.  În plus, echipa de control a sesizat la nivelul secției un miros persistent neplăcut.);

-Graficul de utilizare al substanţelor BIOCIDE este respectat (tabelul cu substanţe utilizate şi concentraţiile folosite coincid cu instrucţiunile de utilizare ale producătorului) – la o simplă verificare vizuală.

-Dezinsecție insuficientă la secțiile nemodernizate.

Recomandări:

Monitorizarea responsabilă a modului de derulare a serviciilor externalizate (de ex: servicii de curățenie, spălătorie, dezinsecție și deratizare) cu accent pe respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării și remedierii la timp a eventualelor vulnerabilități în sistem.

 (2)Verificarea programului și prezenței angajaților

Constatări/Concluzii:

-La nivelul secțiilor inspectate, s-a constatat faptul că majoritatea angajaților nu semnează în condicile de prezență ale cadrelor medicale.

Recomandări:

-Șefii de secție și asistenții șefi, fiind direct responsabili de monitorizarea și luarea măsurilor necesare, trebuie să vegheze ca această practică generală să dispară.

(3)Verificarea nevoilor/necesităților la inventar

Constatări/Concluzii:

-S-a constatat o bună organizare a activităţii de intervenţie si prevenţie la nivel de secţie (organizare echipament medical și medicație curentă/de urgență);

-S-a constatat că, la nivelul grupurilor sanitare din saloane, nu există o aprovizionare corespunzătoare cu materiale igienico-sanitare.

Recomandări:

– Direct responsabili cu aprovizionarea saloanelor cu materiale igienico-sanitare sunt asistenții șefi care trebuie să monitorizeze cu atenție gestionarea acestora.

– Monitorizarea responsabilă a modului de soluţionare a referatelor/rapoartelor prezentate de şefii de secţii  (de ex: lipsurile de medicamente, lipsurile de ață chirurgicală, de proteze, de piese, de instrumentar consumabil, de defecţiuni sesizate la nivel de mobilier, echipament IT, de reţelistică termică etc.) cu accent pe respectarea  prevederilor legale în vigoare, în vederea identificării și remedierii la timp a eventualelor vulnerabilități în sistem, cu raportarea lunară către Consiliul Judeţean Constanţa.

 

(4)Verificarea stocurilor de medicamente, de materiale sanitare și de biocide

Constatări/Concluzii:

-De la pacienții intervievați reiese că aceștia nu au fost nevoiți să achiziționeze din bani proprii vreun medicament;

-Nu există o gestiune a medicamentelor pe fiecare secție în parte, ci doar o gestiune generală la nivelul spitalului.

-Stocurile farmaciei se actualizează de trei ori pe săptămână pe baza condicilor pentru prescripții medicale.

-A fost pusă la dispoziția echipei de control o situație actualizată a gestiunii spitalului cu medicamentele provenite din ajutoare/sponsorizări, situație din care s-a constatat că, un procent considerabil (peste 70%) este dedicat Secției Cardiologie (ajutoare obținute prin eforturi proprii) – lucru remarcabil ce denotă o implicare sporită și un interes ridicat al șefului de secție;

-Controlul pe teren a evidențiat lipsa îndelungată a unor medicamente importante (Diurex, Furosemid, Metroprolol etc.) care, deși accesibile financiar, nu au fost achiziționate de către SCJU de foarte multă vreme, în ciuda repetatelor solicitări adresate conducerii de către șefii de secții.

Recomandări:

-Sporirea eforturilor și altor șefi de secții în sensul obținerii de medicamente specializate nedecontate de CAS  din sponsorizări/ajutoare (după exemplul Secției de Cardiologie care ar putea reprezenta un exemplu de bune practici) în scopul de a răspunde prompt nevoilor de tratament ale pacienților.

(5) (6) Referitor la obiectivele de control (5)Verificarea stadiului de implementare a conformităților conform planului și calendarului de conformare al autorizației sanitare, și (6)Verificarea situației serviciului de prevenire a infecțiilor asociate actului medical (SPIAAM), datorită faptului că responsabilii nu erau prezenți (programul lor de lucru încetase), echipa de control a cerut personalului medical transmiterea de note de informare cu privire la stadiul  de realizare a acestor obiective.

Alte recomandări generale:

Reanalizarea eficienței externalizării unor servicii din domeniul sanitar  (cu accent pe analiza raportului cost/beneficiu) și regândirea strategiei de furnizare a acestora în regim in-house sau externalizat în scopul efectuării de cheltuieli economicoase și eficiente pentru instituție;

Asigurarea încadrării cu personal medico-sanitar și alte categorii de personal, conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului în condiții de eficiență;

Urmărirea permanentă a gradului de satisfacție a pacienților internați, precum și a nivelului de mulțumire a angajaților spitalului cu privire la mediul organizațional și condițiile în care își desfășoară activitatea, cu raportarea periodică a rezultatelor monitorizării  către Consiliul Județean Constanța;

-Raportarea lunară către Consiliul Judeţean Constanţa a ratei mortalității intraspitalicești, total și per secție, a ratei infecțiilor nozocomiale, total și per secție, a ratei de reinternare la 30 de zile după externare, a ratei de corelare între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare în vederea indentificării problemelor din fiecare secţie, pentru o eficientizare a activităţii medicale.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *