CCR dă de pământ cu Parlamentul și Guvernul privind instituirea stării de alertă. Carantina obligatorie, prin ordin de ministru, neconstituțională!

Curtea Constituțională a României a analizat joi sesizarea Avocatului Poporului în privința stării de alertă. Judecătorii CCR au analizat două sesizări ale Avocatului Poporului care au legătură cu epidemia de coronavirus și le-au admis pe ambele. Potrivit CCR, este neconstituțional dreptul Parlamentului de a aproba Hotărâre de Guvern privind starea de alertă. De asemenea, unele articole legate de amenzi sunt neconstituționale. Instituirea carantinei prin ordin de ministru e neconstituțională, au mai decis judecătorii CCR.

Pe 3 iunie, Avocatul Poporului a sesizat CCR cu o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la art. 4 alin. (3) şi (4), art. 65 lit.s), ş), art. 66 lit.a), b) şi c) şi art. 67 alin. (2) lit.b) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit Avocatului Poporului, prin aprobarea de către Parlament a unei hotărâri a Guvernului de instituire a stării de alertă se aduce atingere principiului separaţiei puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituţie, deoarece o asemenea intervenţie a puterii legiuitoare în activitatea puterii executive nu are o consacrare constituţională.

„Prin intervenţia legislativă a art. 4 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 55/2020, Parlamentul a eliminat hotărârea de Guvern privind instituirea stării de alertă din sfera actelor administrative normative supuse controlului judecătoresc în contencios administrativ, incluzând-o în sfera excepţiilor reglementate de art. 126 alin. (6) din Constituţie, şi anume actele care vizează raporturile cu Parlamentul”, a explicat Avocatul Poporului.

Critica de neconstituţionalitate se referă şi la nesocotirea dispoziţiilor constituţionale ce reglementează raporturile Parlamentului cu Guvernul. Avocatul Poporului consideră că prin introducerea unei „noi forme de control parlamentar asupra actelor Guvernului”, Parlamentul „a convertit natura juridică tradiţională de act administrativ normativ a hotărârii de Guvern într-un document politic” ce vizează exclusiv raportul constituţional dintre Parlament şi Guvern.

Carantina obligatorie, prin ordin de ministru, neconstituțională!

Pe 27 mai, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi din OUG 11/2020 referitoare la stocurile de urgenţă medicală. Avocatul Poporului susţine că dispoziţiile respective sunt neconstituţionale în măsura în care permit dispunerea unor măsuri de restrângere a exerciţiului libertăţii individuale prin acte administrative (ordine) emise de organe administrative – ministrul Sănătăţii. Potrivit Avocatului Poporului, lipsa reglementării la nivelul legislaţiei primare a măsurilor generate de epidemii (carantină, izolare/internare obligatorie a persoanelor în contextul bolii transmisibile COVID-19) lasă la latitudinea ministrului Sănătăţii emiterea unor acte administrative, cu caracter normativ, de rang infralegal, ingerinţa generată de această stare vizând drepturi fundamentale, respectiv dreptul la libertate individuală şi dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, cu încălcarea prevederilor art. 53 din Constituţie. Avocatul Poporului consideră că trebuie să existe o reglementare juridică la nivel de lege, în sensul identificării clare a persoanelor şi situaţiilor în care şi faţă de care măsura carantinei (în oricare dintre formele acesteia: instituţionalizată/internare, izolare) se poate lua, cine o poate lua, în ce condiţii şi pe ce perioadă, deoarece toate aceste situaţii presupun o limitare a unor drepturi fundamentale ale omului. Normele legale supuse controlului de constituţionalitate, care reglementează dispunerea unor măsuri, trebuie să fie elaborate în mod previzibil şi în limitele unor repere concrete, care să elimine riscul ca, prin ingerinţa autorităţilor administrative, măsurile să capete caracter abuziv sau restrictiv al unor drepturi sau libertăţi, sublinia Avocatul Poporului.

Carantina obligatorie prin ordin de ministru e neconstituțională au decis judecătorii CCR și că „trebuie să se intervină rapid cu un proiect de lege care să reglementeze clar condițiile de carantină, izolare și internare obligatorii”. De asemenea, anumite articole legate de amenzi, din Legea 55/2020, au fost declarate neconstituționale.

Totodată, CCR a declarat în unanimitate neconstituţională carantina pentru persoanele care vin din străinătate, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.25 alin.(2) teza întâi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că sunt întemeiate criticile formulate de Avocatul Poporului reținând, în esență, faptul că Parlamentul cumulează funcțiile legislativă și executivă, cu consecința încălcării principiul separației și echilibrului puterilor în stat în privința art.4 alin.(3) și (4) din Legea nr.55/2020 în raport cu prevederile art.1 alin.(4), art.21, art.52, art.108 și art.126 alin.(6) din Constituție. În final, Curtea a mai arătat că există trimiteri la… texte inexistente.

Reacția Guvernului la deciziile CCR: „Lucrurile erau ușor de anticipat

Şeful Cancelariei primului-ministru, Ionel Dancă, a declarat joi că așteaptă motivarea acestor decizii, pentru a face o evaluare, însă deciziile erau „uşor de anticipat”.

„Hotărârea Parlamentului prin care se aprobă o hotărâre a Guvernului de instituire a stării de alertă sau de prelungire a stării de alertă este clar o aberație juridică tipică pentru juriștii PSD și acest lucru va fi demonstrat de Curtea Constituțională așa cum de altfel și noi am avertizat. (…) Era de așteptat o astfel de decizie. În ceea ce privește posibilitatea de restrângere a unor libertăți și drepturi în baza unui ordin de ministru și aici lucrurile erau ușor de anticipat, dar cu precizarea că ordinul de ministru la care face referire decizia Curții Constituționale este un ordin de ministru dat anterior legii 55 care instituie cadrul legal pentru astfel de dispoziții. Cu alte cuvinte, ordinul de ministru era fundamentat în baza legii sănătății publice, practic pentru a limita o răspândire epidemiologică. Toate dispozițiile se pot fundamenta în baza noilor reglementări în vigoare și nu există nicio problemă. (…) La momentul respectiv, ordinele de ministru erau emise în baza legii sănătății publice respectiv în baza cadrului legal în vigoare la data respectivă. Ulterior, acest cadru legal a fost modificat prin legea 55 și în continuare aceste dispoziții pot fi fundamentate și trebuie să fie fundamentate conform noului cadru de reglementare. Nu există o problemă de legalitate în privința aceasta”, a explicat Dancă.

CITEȘTE ȘI:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *