Canalele Navigabile anunță studiul de fezabilitate pentru consolidarea malurilor Dunării

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. comunică stadiul de implementare al proiectului „Studiu de fezabilitate pentru obiectivul/proiectul de investiții: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre-Marea Neagră și Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigației”, Cod SMIS 2014+134340. Studiul de fezabilitate are în vedere identificarea soluțiilor tehnice pentru creșterea siguranței navigației, asigurarea stabilității versanților și malurilor canalelor navigabile și posibilitatea creșterii vitezei de navigație pe acestea fără a periclita malurile secțiunii udate a pereului din piatra brută.

Proiectul a inclus elaborarea de expertize tehnice pentru costrucțiile, amenajările hidrotehnice, drumurile și podurile amplasate de-a lungul canalelor Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia, Năvodari. De asemenea, s-au desfășurat și activități pentru elaborarea studiilor batimetrice, studiilor geotehnice și studiilor de analiză și stabilitate a malurile pentru ambele canale navigabile. Au fost obținute toate avizele solicitate prin Certificatul de urbanism de la institutiile emitente.

Asocierea AQUAPROIECT SA – BIROUL DE CONSULTANȚĂ PROIECTARE ÎN CONSTRUCȚII SRL – Lider de asociere AQUAPROIECT se află în etapa de finalizare a studiului de fezabiltate în care soluțiile tehnice adoptate pentru lucrările de consolidare a malurilor și reabilitare a apărărilor de maluri au avut la bază informațiile și recomandările studiilor, expertizelor și avizelor obținute în etapele precedente. Valoarea totală a proiectului este de 12 597 290.56 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 10 602 704 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile acordată de Comisia Europeană este de 9 012 298.40 lei.

„Menționăm că proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.3 – Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală”, precizează reprezentanții ACN.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.