BALAMUC: ASF a RETRAS autorizația de funcționare a City Insurance – 3 MILIOANE de clienți – și o trimite în FALIMENT

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din România aduce la cunoștință că, dat fiind faptul că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate (SCR) și cerința de capital minim (MCR), precum și lipsa fondurilor proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată și valoarea MCR calculată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) și lit. e), art. 67 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (1)  și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, dată fiind și inexistența vărsământului la capitalul social, în urma analizării modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 714/2021, respectiv Decizia A.S.F. nr. 724/2021, a rezultat că Planul de finanțare pe termen scurt și Planul de redresare sunt în mod evident neadecvate și nu asigură restabilirea situației financiare a societății și, pe de o parte, solvabilitatea societății este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată.

În consecință, pentru protejarea asiguraților, Consiliul A.S.F. a decis:

– retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvență a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății, conform dispozițiilor art. 249 din legea referită.

Reamintim că, în baza Deciziei nr. 714/03.06.2021, s-au stabilit în sarcina Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. următoarele obligații:

  • transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui Plan de finanțare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;
  • transmiterea unui Plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021. Prin Decizia nr. 724/04.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în scopul restabilirii situației financiare a asigurătorului și pentru asigurarea unei conduceri sănătoase și prudente a activității asigurătorului, în conformitate cu art. 30 alin (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor. Termenul ce decurge din Decizia A.S.F. nr. 714/03.06.2021 pentru restabilirea MCR a fost data de 04.09.2021 (respectiv prima zi lucrătoare 06.09.2021).

Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021,  Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar și alte autorități ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A. Pentru o completă documentare cu privire la rezultatele procesului de supraveghere și control, punem la dispoziție mai jos o sinteză a sancțiunilor impuse de Autoritate la S.A.R. City Insurance S.A.

SINTEZA SANCȚIUNILOR IMPUSE DE A.S.F. LA CITY INSURANCE

În perioada 2014-2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. următoarele sancțiuni:

Decizia 762/14.06.2021410.900 leiamendă în baza Legii 132/2017;
Decizia 714/03.06.20212.930.766 leiamendă și stabilirea unor măsuri (plan de finanțare MCR şi plan de redresare SCR);
Decizia 716/03.06.20211.000.000 leiamendă și retragerea aprobării domnului Renato Szilagyi, președinte al directoratului;
Decizia 717/03.06.2021 1.000.000 leiamendă și retragerea aprobării domnului Buzerea Barbu Mircea, vicepreședinte al directoratului;
Decizia 718/03.06.20211.000.000 leiamendă și retragerea aprobării domnului Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;
Decizia 723/03.06.20211.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Browne Woodthorpe Robert, președinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 719/03.06.20211.000.000 lei amendă și retragerea aprobării domnului Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 722/03.06.20211.000.000 leiamendă și retragerea aprobării domnului Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 721/03.06.20211.000.000 lei amendă și retragerea aprobării doamnei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 720/03.06.20211.000.000 lei amendă și retragerea aprobării d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizie 325/10.03.20212.600.000 leiamendă și plan de redresare (SCR);
Decizia 83/25.01.2021530.000 leiamendă d-lui Renato Szilagyi, președinte directorat;
Decizia 84/25.01.2021   500.000 leiamendă d-lui Buzera Barbu Mircea, vicepreședinte al directoratului;
Decizia 85/25.01.2021500.000 leiamendă d-lui Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;
Decizia 86/25.01.2021450.000 leiamendă d-lui Browne Woodthorpe Robert, președinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 87/25.01.2021450.000 leiamendă d-lui Rossler Max Walter, vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 88/25.01.2021450.000 leiamendă d-lui Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 89/25.01.2021450.000 leiamendă d-nei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 90/25.01.2021   450.000 leiamendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere,
Decizia 3/13.01.2021   500.000 leiamendă aplicată societății în baza Legii nr.132/2017;
Decizia 458/06.04.2020100.000 leiamendă aplicată societății;
Decizia 1040/13.08.2019                         –avertisment scris aplicat societății;
Decizia 1180/26.09.201950.000 leiamendă aplicată societății,
Decizia 123/25.01.2018avertisment scris aplicat societății;
Decizia 494/10.04.201730.000 leiamendă d-lui Cristian Pascale, membru CA;
Decizia 492/10.04.201730.000 leiamendă d-lui Dan Odobescu și retragere aprobare membru, președinte CA;
Decizia 493/10.04.201720.000 leiamendă d-lui Dan Odobescu și retragere aprobare director general;
Decizia 2315/21.12.201610.000 leiamendă d-lui Dan Odobescu, director general;
Decizia 2314/21.12.201630.000 leiamendă și stabilire măsuri în sarcina societății;
Decizie 912/19.04.201640.000 leiamendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, director adjunct;
Decizie 911/19.04.201610.000 leiamendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director de daune;
Decizie 910/19.04.201650.000 leiamendă aplicată d-lui Dan Odobescu, director general;
Decizie 902/18.04.2016100.000 leiamendă aplicată societății și plan de măsuri;
Decizia 2307/29.12.201420.000 leiamendă aplicată d-lui Mușat Nicolae, director general;
Decizie 2309/29.12.201420.000 leiamendă aplicată d-nei Măzăreanu Ioana, director adjunct;
Decizia 198/23.05.2014avertisment scris aplicat d-lui Mușat Nicolae, director general;
Decizia 199/23.05.20145.000 leiamendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director daune;
Decizia 158/30.04.2014avertisment scris aplicat d-lui Claudiu Mândrilă, director daune.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. și următoarele măsuri:

Decizia 455/06.04.2020măsuri de remediere pentru deficiențe constatate în baza Legii 237/2015;
Decizia 457/06.04.202016.500.000 euromajorare de capital de solvabilitate aplicată societății.

PE ACELAȘI SUBIECT:

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
  •  

One thought on “BALAMUC: ASF a RETRAS autorizația de funcționare a City Insurance – 3 MILIOANE de clienți – și o trimite în FALIMENT

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *