Autoritatea Navală se… digitalizează: Proiect pe fonduri europene

Autoritatea Navală Română, în calitate de beneficiar, anunţă demararea proiectului „Creșterea capacității administrative a Autorității Navale Române pentru reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri” (cod SIPOCA 697). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), OS 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP). Scopul proiectul propus este de creștere a capacității administrative a Autorității Navale Române pentru  reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri prin reducerea sarcinilor administrative.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Elaborarea și aprobarea noilor proceduri privind gestionarea documentelor emise de ANR;
  • Optimizarea și simplificarea proceselor operaționale la nivelul Autorității Navale Române, pentru reducerea cu cel puțin 25% a duratei pentru parcurgerea procedurilor administrative aferente serviciilor publice furnizate pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul instituției;
  • Îmbunatățirea abilităților și cunoștințelor personalului Autorității Navale Române pentru implementarea măsurilor vizate prin proiect și utilizarea instrumentelor informatice dezvoltate.

Rezultatele așteptate sunt:

  • Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, implementate în concordanță cu Strategia pentru o mai bună reglementare;
  • Povara administrativă redusă pentru cetățeni și mediul de afaceri;
  • Cunostințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunatățite, pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Valoarea totală a proiectului este de 5.948.272,59 lei din care: 4.995.589,07 lei sunt finanțați din fondurile FSE (Fondul Social European).

Data de începere: 15.12.2020

Perioada de implementare: 30 luni

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
  •  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *