Autoritatea Navală Română a semnat cu instituția similară din Bulgaria un acord de colaborare

În cadrul Proiectului DANRISS, derulat de Autoritatea Navală Română în parteneriat cu Administrația Maritimă din Bulgaria, s-a desfășurat ieri – 22.02.2018, la Ruse, o întâlnire bilaterală de finalizare a unei etape importante pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor de colaborare în domeniul transportului de mărfuri și pasageri pe căile navigabile interioare. La întâlnire au participat conducătorii celor două instituții și echipele de management coordonate de domnul Ion Zeicu, manager de proiect  ANR și domnul Peter Kirov, manager de proiect Adiministrația Maritimă din Bulgaria.

Cu această ocazie, Mihai Andrei, director general al ANR și Zhivko Hristakev Petrov, director executiv al Administrației Maritime din Bulgaria, au semnat Acordul privind crearea cadrului legal de recunoaștere reciprocă a inspecțiilor suplimentare efectuate de autoritățile române și bulgare la navele de navigație interioară, pe sectorul comun al Dunării (Activitatea 4 a Proiectului).

Acordul pune accent pe respectarea prevederilor Directivei CE 87/2006, care stabilește cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară și în special pe prevederile articolului 17 al acesteia, care prevede posibilitatea efectuării inspecțiilor suplimentare.

„În acest context, apreciem că prin finalizarea cu succes a acestei etape se crează cadrul legal pentru creşterea nivelului de comunicare şi sincronizare a activităţilor profesionale efectuate de specialiştii ambelor părţi, element de o importanţă vitală pentru îmbunătăţirea eficienţei în contextul cooperării transfrontaliere”, au precizat reprezentanții ANR.

Derularea în bune condiţii a Acordului bilateral privind inspecţiile efectuate în regim de control al fluviului în zona comună de graniţă româno – bulgară are implicaţii directe în realizarea altor etape din cadrul Proiectului, ce vizează dezvoltarea unui sistem informatic pentru inspecţiile la nave şi crearea unei baze de date pentru schimbul de informații între părţi. Pe măsură ce prevederile Acordului vor fi puse în practică, iar sistemul informatic privind inspecţiile navelor de navigaţie interioară va deveni funcţional, Autoritatea Navală îşi propune să extindă aplicarea sa la nivelul tuturor porturilor dunărene de pe teritoriul românesc.

Limitarea cazurilor în care navele de navigaţie interioară sunt supuse aceleiaşi proceduri de inspecţie suplimentară, atât de partea bulgară cât şi de partea română, va conduce la creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate, precum şi la reducerea costurilor ambelor părţi și va contribui implicit la creşterea siguranţei navigaţiei pe Dunăre.

Semnarea Acordului bilateral poate constitui pentru viitor un punct de plecare pentru încheierea unui memorandum de înţelegere aplicabil la nivel regional, în contextul eforturilor comune de consolidare a cooperării regionale în domeniul inspecţiilor navelor de navigaţie interioară.

Proiectul DANRiSS – „Dezvoltarea unei baze de date comună şi a unui cadru legal comun pentru inspecţiile la nave în porturile situate pe sectorul comun al Dunării, cu interfaţă în Sistemul RIS naţional”, derulat de Autoritatea Navală Română în parteneriat cu Administrația Maritimă din Bulgaria, în cadrul Programului INTERREG V-A Romania – Bulgaria, se implementează pe o perioadă de 24 de luni, începand cu data de 11.05.2017, cu un buget total alocat de 1.441.975 Euro. Scopul principal al Proiectului privește transpunerea în practică a conceptelor de cooperare la nivel regional, înscriindu-se în cadrul mai larg al acțiunilor de implementare a Directivei 2006/87/CE şi a Acordului European privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN). Proiectul DANRiSS are ca obiective principale utilizarea transfrontalieră a Serviciilor RIS și schimbul operativ de date RIS de-a lungul Dunării – în acest caz sectorul comun româno – bulgar.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *