Spread the love

În 2003, majoritatea parlamentară de atunci, PSD, emitea Legea nr. 46, prin care se dorea să facă lumină într-un sistem foarte bolnav – Sănătatea. Concret, prin acest act normativ, majoritatea parlamentară de la acea vreme a dorit să legifereze drepturile pe care pacienții le au într-o unitate spitalicească. Timpul a trecut, însă sistemul medical este la fel de bolnav. Nu sunt puținele cazurile în care bolnavii au fost nevoiți să aducă de acasă tot ceea ce a fost necesar pentru a putea fi tratați. De asemenea, din cauza veniturilor mici, nu de puține ori am auzit de cadre medicale sau chiar pacienți anchetați pentru că fie au cerut/dat „atenții“. Așa că, un deputat de la USR, susținut de mai mulți colegi de la  PNL, UDMR și chiar PSD, a inițiat o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Concret, deputatul USR Matei-Adrian Dobrovie propune modificarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modificä se completeazä dupä cum urmează:

  1. Alineatul (2) al articolului 34 se modificä dupã cum urmeazä:

„Art. 34. – (2) Pacientul poate oferi donații unității sanitare unde a fost îngrijit, cu respectarea legii.“

  1. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins:

 “Art. 34. – (3) Donațiile menționate la alin. (2) vor fi incluse în situația privind execuția bugetului de venituri cheltuieli al spitalului public, care se afișează lunar pe pagina de web creată în acest scop de Ministerul Sănătății, prin grija ordonatorilor de credite ai unităților sanitare.”

În prezent, art. 34 din lege prevede:

(1) Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

(2) Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

De ce e necesară modificarea legii

În expunerea de motive, parlamentarul notează că „oferirea unui cadou medicului reprezintă o constantă în componamentul pacientului român, prins la mijloc în luptă dintre dreptul la recunoșintä implicațiile penale ale unui astfel de gest.“

„De-a lungul anilor, această practică a primit varii interpretări din partea diferitelor segmente de populație, iar cadrul legislativ, deși a suferit câteva modificări, nu oferă un răspuns pe deplin clar. În acest context, sunt relevante dispozițiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, dar și două decizii ale Înaltei Curți de Casație Justiție, pronunțate de completul pentru dezlegarea unor probleme de drept penal obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României. Pe de o parte, conform actualului art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii. Pe de altă parte, prin Decizia nr. 26/2014 s-a statuat că medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea de funcționar public, încadrându-se în categoria celor care exercită o „funcție publică de orice natură“ la care face referire art. 175 alin. (l) lit. b) teză a două din Codul penal. Decizia nr. 19/2015 menține aceeași calificare a medicului ca funcționar public în sensul legii penale, stabilind că faptă medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate de a primi plăti suplimentare sau donații de la pacienți nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege, conform art. 21 alin. (l) teză întâi din Codul penal, umând a fi angajată răspunderea penală a acestuia. Punând față în față aspectele reglementate de legiuitorul român cele stabilite de Înalta Curte de Casație Justiție, observăm că suntem în prezența a două optici diferite, iar aducerea lor la un numitor comun s-ar putea transpune în următorul raționament: pacienții au voie să le ofere plăți suplimentare sau donații medicilor, dar medicii nu au voie să le primească. După cum este lesne de înțeles, acest raționament se dovedește a fi unul departe de normalitate de o utilitate practică.“, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 are șanse mici să treacă, în condițiile în care actul normativ a fost respins la Senat, în calitate de primă cameră sesizată. În prezent, proiectul a fost trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *