Spread the love

Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE) condamnă ferm noua ordonanță de urgență care elimină dreptul elevilor de a beneficia de reduceri la transportul județean și atrag atenția privind modul în care Guvernul României încearcă să câștige capital politic pe spatele elevilor. Prin Ordonanța de urgență nr. 70/2020 au fost adoptate măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor. Potrivit acesteia, operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean, respectiv retragerii licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean.

Potrivit AEC, în ciuda faptului că măsurile adoptate de autorități par a fi în beneficiul elevilor, în realitate gratuitatea pentru anumite tipuri de transport nu acoperă necesitățile de care beneficiarii primari ai educației au nevoie și nu rezolvă problema adevărată cu care aceștia se confruntă. Ordonanța acordă elevilor gratuitate pentru transportul local și feroviar, dar nu rezolvă situația elevilor navetiști care pierd sute de lei lunar din cauza nepăsării autorităților. Articolul 84, alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 care prevedea dreptul tuturor elevilor de a beneficia de transport județean redus cu minimum 50%, a fost modificat astfel încât acest drept să nu mai existe, sintagma „județean” fiind eliminată din textul de lege. Adică, elevilor nu li se mai poate acorda niciun fel de facilitate pentru transportul județean și interjudețean rutier, care este, de altfel, și cel mai des utilizat mod de a călători. Potrivit AEC, o altă modificare cu un efect negativ adusă la art.84, mai specific alin. (3), este reprezentată de faptul că doar elevilor ce nu au o unitate de învățământ în localitatea de domiciliu, li se va deconta integral naveta. De exemplu, în cazul în care un elev din mediul rural dorește să meargă la un liceu de la oraș pentru o educație de mai bună calitate sau pentru că dorește să urmeze un profil vocațional pe care îl găsești în foarte puține unități de învățământ, acesta nu poate beneficia de acoperirea costurilor de transport dacă în localitatea de domiciliu există liceu, fie el cu filieră vocațională sau nu. Înainte de această modificare, elevii puteau alege orice liceu pe o rază de 50 de kilometri, pentru a studia specializarea/filiera/profilul dorit, iar naveta urma să fie decontată integral. Ulterior adoptării OUG 70, elevilor li s-a luat șansa de a alege liceul dorit, pentru că statul va deconta naveta doar pentru cei care nu au liceu în localitatea de domiciliu, iar accesul la educație va fi blocat pentru zeci de mii de elevi.

„Modalitatea de finanțare pentru acordarea acestor gratuități prevăzute în ordonanța menționată nu este una care avantajează elevii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, întrucât vorbim despre decont și nu de acordarea reducerii/gratuității. Pentru a se deconta suma pe care elevul a plătit-o în vederea achiziționării unui abonament/bilet, acesta trebuie să dispună de acei bani, altfel acea facilitate pentru transport nu se aplică pentru că elevul nu va avea banii necesari pentru a achiziționa în primă instanță”, precizează reprezentanții AEC. Mai mult, reprezentanții elevilor consideră că atitudinea guvernanților este una care nu denotă nimic altceva decât nepăsare și că în ciuda afirmațiilor și campaniei desfășurată pe rețele de socializare, problema transportului elevilor nu se vrea a fi rezolvată. Această ordonanță care conferă gratuitate la alte tipuri de transport, dar ignoră problema majoră semnalată de asociațiile de elevi de ani buni, nu reprezintă altceva decât o măsură populistă, menită să inducă falsa iluzie a unui aport pozitiv pe care Guvernul Orban l-a avut asupra educației. 

Așadar, AEC solicită Parlamentului României să adopte ordonanța având în vedere modificările propuse de elevii reprezentanți, astfel încât toți elevii să beneficieze de gratuitate la transportul județean.

„Dacă arunci o privire pe rețele de socializare pare că totul s-a rezolvat, promovarea decidenților pe această temă a fost una masivă. Din păcate promovarea pare a fi singurul lucru de care guvernanții sunt interesați. Ne luptăm pentru acordarea facilităților elevilor de a beneficia de reducere de minimum 50% la transportul județean, de mai bine de doi, iar acum ne-a fost luat și acest drept. Problema putea fi rezolvată fără să fie nevoie de o ordonanță de urgență, este necesară abrogarea HG 309/1996 și HG 863/2016 și încheierea de contracte de serviciu public de către fiecare consiliu județean în parte. OUG 70/2020 nu rezolvă problema, iar până la momentul în care se va pune în practică o soluție fezabilă, încrederea noastră față de autorități este egală cu 0”, a spus președintele AEC, Sabina Spătariu.

PE ACELAȘI SUBIECT:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *