Arhiepiscopia Tomisului și Asociația Casa Mării Negre organizează la mânăstirea Dervent o Conferință științifică internațională, despre istorie și spiritualitate

În perioada 12-14 august, mănăstirea Dervent va fi gazda Conferinței Științifice Internaționale „Istorie, geopolitică și spiritualitate românească la Marea Neagră”. Evenimentul este organizat de către Asociația „Casa Mării Negre / Black Sea House” în colaborare cu Sfânta Mănăstirea Dervent, Asociația „Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană” – Filialele București și Constanța, Asociația Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Constanța.

         Vor lua cuvântul părintele Arhimandrit Andrei Tudor, starețul mănăstirii Dervent, Lector univ. Dr. Dorin Popescu, prof. univ. dr. Stoica Lascu, cercetător științific Lavinia Dumitrașcu, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, cercetătorii Valentin Constantinov și Diana Ețco, Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Chișinău și alții.

Conferința se va desfășura pe secțiunile: „Geopolitică și geopolitici la Pontul Euxin”, „Destine frânte pentru Ţară în vatra istorică românească”, „Istorie și spiritualitate – Epoca Modernă” și „Istorie și spiritualitate – Epoca Contemporană”, după următorul program:

Vineri, 13 august 2021 (format hibrid)

Sesiunea de dimineață – orele 11.00-14.30

Moderatori – PC Părinte arhimandrit Andrei Tudor, lect. univ. dr. Dorin Popescu

Secțiunea „Geopolitică și geopolitici la Pontul Euxin”

 Valentin Constantinov, cercetător științific dr. hab. (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău)

            Marea Neagră în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Concept geopolitic și confruntări politico-militare

 Diana Ețco, cercetător ştiinţific dr. (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău)      

            Proiecte geostrategice ale Marilor Puteri în Nordul Mării Negre. Implicări și consecințe – secolul al XVIII-lea (deceniile 7 și 8)

Stoica Lascu, prof. univ. dr. (Academia Oamenilor de Ştiinţă din România)

            N. Iorga – primul geopolitician român. Cu prilejul a 150 de ani de la nascerea Titanului Istoriografiei şi Cvltvrii Române

 Cristian Sandache, conf. univ. dr. (Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați)

            Vladimir Putin și obsesia reconstituirii Imperiului. Pentru o nouă paradigmă rusă în poziționarea internațională (on-line)

 Marin Gherman, doctor în Ştiințe Politice (directorul Institutului de Studii Politice și Capital Social / Cernăuți, președinte-fondator al Centrului Media BucPress / Cernăuți)

            Geopolitica Marii Negre: între hibridizare și ghetoizare informațională (on-line)

Dorin Popescu, doctor în Filologie (președintele Asociației „Casa Mării Negre / Black Sea House” din Constanța, fost diplomat)

            Ciocniri și catastrofe geopolitice la Pontul Euxin. Evadarea din „furtuna perfectă”

Alexandru Marian Crenganiș, expert (Asociația „Casa Mării Negre / Black Sea House” din Constanța)

            Evoluții și predicții privind „conflictele înghețate” din zona extinsă a Mării Negre

 Denisa Albu,doctorand (Facultatea de Științe Politice a Universității din București)

            Rolul Uniunii Europene în securitatea Mării Negre

 Dorin Melnic, expert (Asociația „Casa Mării Negre / Black Sea House” din Constanța)

            Regiunea extinsă a Mării Negre, un cadru geopolitic actualizat

Secțiunea „Destine frânte pentru Ţară în vatra istorică românească”

Radu Carp, prof. univ. dr. (Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din București, președintele Filialei București a Asociației „Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană” / ICDE)

O biografie dintr-un secol al încercărilor: Ilie Popescu-Mohora (on-line)

Emil Țârcomnicu, cercetător ştiinţific (Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” din București)       

Aşezarea macedoromânilor în Dobrogea de Sud – prima etapă (1925-1930) (on-line)

Ion Negrei, cercetător ştiinţific dr. (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău, vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova)

            Represiunea religioasă din Basarabia în anii 1940-1941. Un destin de martir — părintele Gheorghe Tudorache

Anatol Petrencu, prof. univ. dr. hab. (Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, director al Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” din Chișinău)

            Deportarea din sudul Basarabiei (iunie 1941): 80 de ani de la marea tragedie

Remus Macovei, col. (rez.) (președintele Filialei Constanța a Asociației Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”)

            Sublocotenentul Vasile Mărculescu. Studiu de caz

Sesiunea de după amiază– orele 14.30-19.00

Moderatori: prof. univ. dr. Stoica Lascu, conf. univ. dr. Marian Zidaru

Secțiunea „Istorie și spiritualitate – Epoca Modernă”

Igor Chiosa, cercetător științific dr. (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău)

            Poliția politică în Basarabia ca mijloc de dominare al Imperiului Rus

Vlad Mischevca, cercetător științific dr. (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău)

            Periodizarea Războiului Ruso–Turc din 1806-1812

Diana Ețco, cercetător științific (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău)

            Societăți secrete în Basarabia secolului al XIX-lea. Conexiuni antițariste externe şi interne

Viorel Bolduma, lect. univ. dr. (Facultatea de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău)

            Tentative de migrație a țăranilor din județul Bender în Extremul Orient în anii 1894-1896

Lavinia Dumitrașcu, cercetător ştiinţific dr. (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

            Basarabia sfârșitului de secol XIX în paginile „Gazetei de Transilvania”: „Frați despre frați”

Florin Stan, consilier relaţii I (Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe al României)

            Aspecte ale activității Consulatului României la Cernăuți (1892-1915

Secțiunea „Istorie și spiritualitate – Epoca Contemporană”

Ion Șișcanu, cercetător ştiinţific, prof. univ. dr. hab. (Institutul de Istorie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Chișinău)

            Gurile Dunării în strategia Uniunii Sovietice (1918-1940)

Serghei Hakman, conf. univ. dr. (director-adjunct al Centrului Regional Cernăuți pentru formare continuă și perfecționare a calificării funcționarilor publici, vice-președinte al Fondului de Caritate „Resurse și Inițiative Publice” din Cernăuți)           

           Relațiile româno-sovietice în contextul procesului de formare a unui sistem colectiv de securitate europeană în perioada interbelică

Valentin Ciorbea, prof. univ. dr. (Universitatea „Ovidius” din Constanța)

            Subiect rezervat

George Lascu, jurist, doctorand (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste. Domeniul Istorie, Universitatea „Ovidius” din Constanţa) 

Profesorul şi diplomatul Vespasian V. Pella (1897-1952) şi regimul juridic la Gurile Dunării

Marian Zidaru, conf. univ. dr. (Asociația „Casa Mării Negre / Black Sea House”din Constanța; coordonator al Proiectului)

            Aspecte ale colaborării dintre SOE şi NKVD în Balcani și România (1944)

Cristina Gîlă, profesor (Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin Brătescu” din Constanța), doctorand (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste. Domeniul Istorie, Universitatea „Ovidius” din Constanţa) 

Continuitate și valori adăugate în educația la nivel european

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *