Aleșii locali vor da explicații în fața societății civile? Un parlamentar vrea înființarea Consiliului Consultativ la nivel local!

De multe ori, lipsa unei dezvoltări coerente a localităților este generată de lipsa de comunicare dintre autoritățile locale sau dintre autoritățile locale și comunitate. De aceea, deputatul ALDE Ștefan-Alexandru Băişanu a inițiat un proiect de lege privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale. Concret, parlamentarul dorește crearea unui Consiliu Consultativ la nivel local, după modelul din anii’ 90 prin constituirea Consiliului Economic și Social ca for consultativ privind economia națională, care va avea rolul de a-și exprima poziția față de principalele decizii luate de forurile locale de conducere, consilii locale, primari, consilii județene, având ca argument studii de specialitate, analize diagnostic privind necesitatea unor proiecte de acte normative necesare comunității locale sau județene, pe care le vor elabora pentru autoritățile administrației publice locale.

„În contextul reformelor dorite în administrația publică locală și în perspectiva viitoarelor reorganizări administrativ-teritoriale, având ca scop reducerea cheltuielilor locale și eficientizarea cheltuielilor pentru domenii care să armonizeze administrația locală la standarde europene, s-a uitat un element de bază pentru dezvoltarea comunităților locale: participarea decizională a cetățenilor la nivelul administrației publice locale și județene. Actualele modificări instituționale ale societății românești impun identificarea de către factorii decidenți de la nivel central și local a unor potențiale soluții pentru salvarea unităților administrativ-teritoriale de la regresul financiar-social și de la migrarea populației existente. Consiliul Consultativ trebuie să fie format de la nivelul cel mai mic al administrației locale – comuna – până la cel mai înalt nivel – Consiliul Județean. Acest for va fi format din reprezentanți ai societății civile, antreprenoriatului local, cultelor religioase reprezentate la nivel local, sectorului educațional de sănătate, reprezentanți ai sindicatelor și ai asociațiilor de producători agricoli acolo unde este cazul. Modul de organizare al acestui consiliu consultativ nu se substituie vreunei autorități locale, acest organism reprezentând societatea locală ca reper de participare la transparența deciziilor privind actelor inițiate de aleșii locali pentru viitorul comunității respective“, spune inițiatorul proiectului.

Potrivit proiectului de lege, pot dobândi calitatea de membru al Consiliul Consultativ persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții: au numai cetățenia română, domiciliul în România, au împlinit vârsta de 30 de ani, au capacitate de exercițiu, nu au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun săvârșite cu intenție. Proiectul se află în prezent la Camera deputaților, iar Camera decizională e Senatul. După cum ne așteptam, Guvernul nu susține inițiativa de a crea această nouă entitate.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!
  •  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *