„Alarmă la dezastre”: Exercițiu civic, la o școală din Constanța, în caz de ACCIDENT CHIMIC!

Miercuri, 23 octombrie, în intervalul orar 10:00-11:00, Primăria municipiului Constanța prin Direcția Tehnic Administrativ – Șerviciul Protecție Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța și reprezentanții Oil Terminal SA, va desfășura un exercițiu la Școala Gimnazială numărul 16 „Marin Ionescu Dobrogianu, cu tema: „Activitatea personalului didactic, personalului administrativ și elevilor Școlii gimnaziale numărul 16 în cazul producerii unei accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.”

CITEȘTE ȘI:

La  ora 10:20 se va introduce, prin mijloacele de alarmare din zonă, semnalul „Alarmă la dezastre” constând în 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele, pentru alarmarea populației în urma producerii unui accident chimic cu posibile efecte în afara amplasamentului operatorului economic sursă de risc.

La terminarea exercițiului va fi transmis semnalul „Încetarea alarmei” care constă într-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Exercițiul are ca scop pregătirea cadrelor didactice, personalului administrativ și elevilor Școlii Gimnaziale numărul 16 în vederea formării unui comportament adecvat în cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Pe timpul desfășurării exercițiului, în zona Școlii Gimnaziale numărul 16, vor fi restricții de circulație.

Informăm cetățenii din zonă că este doar un exercițiu, dar trebuie să respecte indicațiile reprezentanților instituțiilor și autorităților publice implicate.

În urma unui accident chimic, se formează un nor toxic, care poate să acţioneze timp de câteva minute sau ore, în funcţie de situaţia meteorologică locală, pe direcţia de deplasare a vântului.

pliant 1

          Reguli de comportare în cazul producerii accidentului chimic

Accidentele chimice reprezintă în fapt eliberarea în mediu, ca urmare a unor cauze antropice sau naturale, a unor substanțe toxice industriale în asemenea cantități încât depășesc mult nivelele maxim admise și pot afecta sănătatea populației (pot cauza intoxicarea sau moartea).

Aceasta impune realizarea unor măsuri și acțiuni de prevenire și protecție.

Populația trebuie să cunoască:

– care este unitatea sursă de pericol chimic;

– tipul de substanță toxică industrială pe care îl deține;

– caracteristicile și modul de acțiune al substanței toxice;

– zona de risc în care vă aflați;

– măsurile de protecție specifice zonei;

– locul în care se asigură protecția prin adăpostire sau izolare;

– locurile de dispunere și itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire-izolare pentru populație trebuie asigurate măsurile de siguranță prin:

– procurarea materialelor de etanșare (chit, bandă izolantă, bureți izolanți, purfix etc);

– asigurarea mijloacelor de protecție individualã specifice (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate – măşti improvizate necesare în situaţia în care etanşarea nu a fost bine efectuată (batiste, prosoape umezite cu soluţie: 50 ml oţet şi 100 ml apă);

– realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;

– pregătirea unei rezerve permanente de apă și alimente;

– asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

     Populația trebuie să-și însușească:

– cunoștințele necesare în vederea realizării măsurilor de protecție;

– regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Dintre măsurile de protecție ce se iau în caz de accident chimic amintim:

-înștiințarea și alarmarea populației despre pericolul chimic;

-asigurarea protecției cu mijloace individuale de protecție;

-asigurarea protecției prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară;

-introducerea restricțiilor de consum al apei, produselor agroalimentare, vegetalelor contaminate;

-introducerea unor restricții de circulație și acces, a unor măsuri de pază și ordine în zona de acțiune a norului toxic;

-organizarea cercetării chimice, a controlului și supravegherii zonei de acțiune a norului toxic și contaminării;

-acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență persoanelor intoxicate;

-aplicarea măsurilor de neutralizare și împiedicare a răspândirii substanțelor toxice. Colectarea, transportul și depozitarea materialelor contaminate.

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar și continuu și se împarte în acțiuni :

– pre-dezastru;

– în timpul dezastrului;

– post-dezastru.

Faza de Pre-Dezastru:

– informați-vă asupra sursei de risc, substanțelor toxice industriale folosite, zonelor de pericol;

– participați la exercițiile de protecție civilă, procurați-vă materiale cu reguli de comportare și acțiune în caz de dezastre și însușiți-vi-le;

– evitați amplasarea locuințelor în apropierea unor instalații cu procese de risc;

– procurați-vă materiale de etanșare;

– realizați-vă rezerve de medicamente de urgență și primă necesitate;

– asigurați-vă mijloace de protecție individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respirație, costume de protecție) sau improvizate;

– pregătiți-vă o rezervă permanentă de apă și alimente;

– procurați-vă un radioreceptor cu baterii.

Faza de Dezastru :

– urmați întocmai anunțurile făcute de autoritățile competente prin intermediul mass mediei sau prin semnalele de alarmare;

– luați lucrurile lăsate afară (jucării, rufe etc.) și animalele de companie în casă;

– închideți animalele în grajduri;

– anunțați-vă vecinii și prietenii despre pericolul chimic (de preferință prin telefon);

– adăpostiți-vă în locul stabilit și etanșați toate intrările și ieșirile pentru a evita pătrunderea agentului toxic;

– dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanșați toate ușile și ferestrele și rămâneți într-o cameră cu cât mai puține uși și ferestre. Mergeți într-o încăpere situată cât mai sus pe fața opusă pericolului ;

– închideți toate instalațiile cu pericol (gaze, apă, curent electric);

– opriți toate ventilatoarele și instalațiile de aer condiționa;

– etanșați deschiderile de ventilare cu folie de plastic și bandă adezivă;

– țineți la îndemână mijloacele de protecție respiratorie și folosiți-le dacă este cazul;

– asigurați-vă că aveți acces la rezerva de apă și alimente și că nu sunt afectate de accidentul chimic;

– porniți radiourile și televizoarele și fiți atenți la anunțurile care se fac;

– nu părăsiți locul de adăpostire până nu se anunță că acest lucru este posibil.

Dacă sunteți surprins în afara locuinței:

– păstrați-vă calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populației  au apărut ca urmare a panicii;

– acoperiți-vă căile respiratorii superioare cu o batistă și îndreptați-vă spre adăpostul cel mai apropiat;

– respectați restricțiile de circulație și acces;

– evitați deplasarea pe direcția vântului, deplasați-vă perpendicular pe direcția lui;

Dacă vă găsiți în mașină, în zonele afectate toxic, nu intrați în panică, fiți calmi și conduceți atent. Închideți toate geamurile la mașină, opriți instalațiile de aer condiționat și acoperiți-vă nasul și gura cu un prosop sau o batistã umedă. Porniți radioul și urmați instrucțiunile autorităților. Respectați interdicțiile de circulație.

Faza Post-Dezastru :

– nu părăsiți adăpostul sau locuința chiar dacă pericolul a trecut, riscați să încurcați intervenția forțelor specializate;

– ascultați cu atenție mesajele către populație transmise prin mass media;

– verificați dacă vecinii și prietenii au probleme, în cazul în care existã probleme acordați-le primul ajutor și chemați ambulanța;

– respectați restricțiile de circulație și consum;

– reveniți la activitățile cotidiene, remediind eventualele pagube;

– rețineți învățămintele trase din aceste situații și pregătiți-vă continuu pentru a putea face față unor alte eventuale asemenea evenimente.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.