ADI Dobrogea, protocol de colaborare cu Banca Mondială pentru asistență în achiziții publice

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în colaborare cu Banca Mondială, au semnat un protocol de colaborare, prin intermediul căruia ADI Dobrogea va beneficia de asistență în achiziții, pe parcusul procedurilor privind atribuirea contractelor de concesiune pentru activitățile serviciului de salubrizare în Județul Constanța. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” și Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în colaborare cu Banca Mondială, au semnat un protocol de colaborare, prin intermediul căruia ADI Dobrogea va beneficia de asistență în achiziții, pe parcusul procedurilor privind atribuirea contractelor de concesiune pentru activitățile serviciului de salubrizare în Județul Constanța.

 Agenția Națională pentru Achiziții Publice derulează în prezent un proiect finanțat din fonduri europene, ce are drept scop continuarea implementării Strategiei Naționale pentru Achiziții Publice, adoptată în anul 2015. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului constă în consolidarea capacității Autorităților Contractante, prin sprijinirea lor, în vederea îmbunătățirii proceselor de achiziții publice. Sprijinul oferit va contribui la optimizarea proceselor de achiziții interne și creșterea capacității profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice. Acest lucru va asigura, de asemenea, aplicarea unitară a instrumentelor operaționale, a metodologiilor și modelelor de documente, precum și coerența practicilor și înțelegerea comună a aspectelor procedurale.

Până la această dată, 51  dintre cele 63 de localități membre ale ADI Dobrogea au adoptat hotărâri ale consiliilor locale, prin care au avizat documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța. Pentru ca ADI Dobrogea să poată delega, prin licitație publică deschisă, gestiunea serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța, este nevoie ca toate UAT-urile membre ale asociației să avizeze documentația de atribuire.

DISTRIBUIE ARTICOLUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.