Spread the love

Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral (ABADL) anunță miercuri faptul că începe demersurile necesare pentru finanțarea din fonduri europene a proiectului „APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA” cu scopul de a proteja împotriva inundațiilor obiectivele social-economice, gospodăriile, căile de comunicații, sursele de alimentare cu apă, sistemele de canalizare și nu în ultimul rând vieţile omenești din zona Babadag. Proiectul urmează să atragă fondurile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritara (AP) 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific (OS) 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

Potrivit ABADL, durata estimată de implementare pentru proiectul propus spre finanțare este de 36 de luni, iar perioada de eligibilitate POIM este până la data de 31 decembrie 2023. Valoarea totală a proiectului se regăsește în HG 631 din 30 august 2017, prin care au fost aprobați și indicatorii tehnico-economici ai proiectului reprezentând:

•   Valoare Deviz General = 74.060/57.287 (INV/C+M) în mii lei, cu TVA 19%, în prețuri  existente la 31.01.2017;

•   În cadrul Capacităților aprobate sunt prevăzute și executarea a cinci poduri pe DN 22;

Potrivit ABADL, în cadrul schemei de amenajare a bazinului hidrografic Tabana, din cauza condițiilor hidraulice de asigurare a scurgerii în albie a debitului de calcul, a devenit necesara și refacerea secțiunilor celor cinci poduri ce traversează DN 22, poduri aflate în administrarea COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE (CNAIR), acest aspect însemnând demolarea podurilor existente și realizarea altor poduri noi care să răspundă la cerințele de ordin hidraulic. Până în prezent, C.N.A.I.R. nu a depus cererea de finanțare pentru obiectul de investiții – redimensionare 5 poduri DN 22, în condiții în care Protocolul de colaborare ANAR-CNAIR în vederea realizării investiției integrate a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie 2018.

În prezent Studiul de Fezabilitate a fost actualizat și a fost avizat la data de 14.04.2020 de Comisia tehnico-economice de avizare de pe lângă Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și la data de 12.05.2020 de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de interes National și Locuințe, urmând apoi după aprobarea Devizului General să fie actualizată Aplicația de Finanțare de către consultant și să fie transmisă către AM POIM spre reanalizare și validare.

Semnarea unui contract de finanțare de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) va fi posibilă după aprobarea documentațiilor  în comisa Tehnico –Economică  la nivelul Ministerului Transporturilor și aprobarea HG de revizuire a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție cu defalcarea activităților pe cele doua ministere, respective M.M.A.P. și MT, dar și aprobarea aplicației de finatare de către POIM.

La nivelul A.B.A.D.L. s-au realizat Caietele de Sarcini pentru proiectare și execuție lucrări și supervizare lucrări și în prezent se întocmește documentația de atribuire, după finalizarea acestora vor fi transmise către A.N.A.R. spre aprobare și înaintare către M.M.A.P.

Obiectivul general al proiectului constă în contribuirea la un management sustenabil al inundațiilor în localitatea Babadag, astfel încât se va proteja spațiul adiacent râului Tabana și a afluenților acestuia. Obiectivele proiectului cuprind lucrări de amenjare a pârâului Tabana, din localitatea Babadag, dar şi a afluenţilor săi pe o lungime de peste 13.500 ml, dar şi amenjarea unei acumulări nepermanente. Proiectul vizează planul de măsuri privind combaterea eroziunii solului care vă cuprinde amenajarea de ravene cu lucrări hidrotehnice pe o porţiune de 5,14 km şi plantaţii silvice pe ravene (împaduriri), pe  o suprafaţă de 4,66 ha. Un alt obiectiv al proiectului  constă în refacere podurilor și pasarele existente: poduri pe DN 22 (5 buc), poduri pe drumuri laterale (3 buc.) şi pasarele metalice peste pârâul Tabana (15 buc.).

Scopul investiţiei este acela de prevenire și punere în sigurantă împotriva inundațiilor a obiectivelor social-economice, a locuințelor și anexelor gospodăresti, căilor de comunicații, surselor de alimentare cu apă, precum și a sistemelor de canalizare, și nu în ultimul rând a vieţilor omenești. Beneficiarii lucrărilor hidrotehnice propuse în cadrul proiectului sunt chiar locuitorii orașului Babadag. Prin acest proiect se vor realiza lucrări hidrotehnice  de regularizare și recalibrare a râului Tabana și de amenajare a afluenților, în scopul diminuării pagubelor provocate de viituri. Astfel, în etapa de execuţie se  redimensionează secţiunea de scurgere a albiei și se vă asigura stabilitatea acesteia prin lucrări de betonare a fundului albiei. 

CITEȘTE ȘI:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *