Spread the love

Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), instrument inventat de fostul consilier al primului ministru, Darius Vâlcov, dublează, practic, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Prin FDI, autoritățile locale primesc finanțare pentru diverse proiecte. Finanțarea proiectelor se asigură sub formă de împrumut, iar sursa de finanțare a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei statului. Per total, valoarea împrumuturilor acordate de Comisia Națională de Strategii și Prognoză (CNSP) pe un interval de 20 de ani este de 10 miliarde de euro, finanțările fiind axate în principal pe proiecte mici, mica infrastructură, precum salubrizarea, educația sau cercetarea.

CNSP a făcut publică o listă de proiecte care urmează să beneficieze de finanțare prin FDI. Pe aceasta apare și județul Constanța, unde 13 localități vor primi sprijin financiar (aproape 125 milioane lei), după cum urmează:

Rasova, Modernizare drumuri în localitățile Rasova și Cochirleni – 29.507.674 lei

Pecineaga, Modernizare drumuri – 23.410.229 lei

Seimeni, Înființare sistem de canalizare (stație de epurare și rețea de canalizare) în comună – 16.113.168 lei

Mircea Vodă, Modernizare și reabilitare drumuri – 11.605.891 lei

Peștera, Modernizare rețea de alimentare cu apă sat Peștera, comuna Peștera – 5.383.312 lei

Agigea, Canalizare menajeră lotizare locuințe zona Lac – 3.347.831 lei

Mereni, Reabilitarea alimentării cu apă a localităților Mereni și Osmancea – 2.879.325 lei

Limanu, Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Limanu, 2 Mai, Vama

Veche – 2.150.623 lei

Hârșova, Mansardare școala generală gimazială nr. 1 – 838.686 lei

Deleni, Modernizarea sistemului de iluminat public în comună și localitățile aparținătoare – 720.731 lei

Corbu, Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în comună – 525.868 lei

Ion Corvin, Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public – 510.356 lei

Cobadin, Lucrări de iluminat public – 491.942 lei

CNSP a deschis prima sesiune pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finanţare din FDI pe 2 mai a.c. Solicitările de finanţare se analizează în ordinea înregistrării la registratura CNSP şi se soluţionează în limita plafoanelor aprobate pentru anul 2019, cu această destinaţie, care sunt în sumă de 5 miliarde lei. Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile pot să se adreseze CNSP, în scris, anterior depunerii solicitării de finanţare, în vederea verificării eligibilității. CNSP verifică încadrarea în domeniile prioritare şi va comunica dacă proiectul poate fi finanţat din Fond.

CITEȘTE ȘI:

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *